През октомври в област Разград са настъпили 33 ПТП, но без жертви

Снимка: ОДМВР-Разград

От 01.10.2019г. до 28.10.2019г. на територията на Област – Разград са настъпили общо 33 ПТП, от които 8 тежки,  без загинали и с 9 ранени лица.

В сравнение със същия период на 2018г.,  ПТО на територията на Област Разград се е влошила по отношение на настъпилите тежки ПТП и ранени лица, въпреки че общият брой на настъпилите ПТП е намалял. Сравнено обаче с предходния месец се наблюдава значително подобрение на ПТО по всички показатели. За месец септември са възникнали 48бр. ПТП, от които 15 тежки с трима загинали и 18 ранени лица.

YouTube

Извършените нарушения от водачи на МПС, причиняващи най-често тежки ПТП са следните:

  1. “Несъобразена скорост ” – поради това нарушение са настъпили общо 3бр. тежки ПТП , без загинали с 3ранени лица;
  2. „Друго нарушение на водача“ –  възникнали са 2бр. тежки ПТП, с един загинал и 3  ранени лица;
  3. „Неправилна маневра“ – поради това нарушение е възникнало едно тежко  ПТП , без загинали с едно ранено лице;
  4. „Неспазване на дистанция“ – възникнало е едно тежко ПТП , без загинали с едно ранено лице;
  5. „Отнемане на предимство на пешеходец“ – възникнало е едно тежко ПТП , без загинали с едно ранено лице

В населено място са настъпили 5 от тежките ПТП с 9 ранени лица, а извън населени места са настъпили 3 бр. тежки ПТП с 4 ранени лица.

От предоставените статистически данни е видно, че се запазва тенденцията от предходните месеци – основната причина за настъпилите тежки ПТП да е несъобразената скорост от страна на водачите на МПС. Също така се установява, че както и през предходния месец Септември, по-голямата част от възникналите тежки ПТП са настъпили в населени места. Предвид всичко изложено, следва контролната дейност на служителите с правомощия за работа по КПД да бъде насочена основно върху този вид нарушения – превишаване на скоростните режими, отнемане на предимство, несъобразяване на поведението на водачите на МПС с пътна маркировка и пътни знаци  в населени места, както и по пътищата втори и трети клас.

Трябва да се отбележи, че всички налични технически средства за констатиране на нарушения на скоростните режими се използват максимално. За м.Октомври на територията на Област Разград са констатирани и заснети общо 1125 нарушения на скоростните режими от водачи на МПС.

За извършени нарушения на скоростните режими през предходни периоди, В ОДМВР – Разград за м.Октомври са съставени 1436 електронни фиша.

Административно-наказателната  на служителите от ОДМВР – Разград по линия на КПД бележи значително увеличение, спрямо периода на м.Октомври 2018 г. През м.октомври 2019 г. са съставени общо 2769 документа /АУАН и глоби по фиш/ за извършени нарушения по ЗДвП, а броят на съставените такива документи за същия период на 2018г. е 1986, като се наблюдава ръст със 783 документа или с 39,42%.  По-малко издадените заповеди за прилагане на принудителни административни мерки на водачи и собственици на МПС се дължи на изготвените и влезли в сила промени на ЗДвП, с които на водачите се предостави възможност до два часа от установяване на нарушения по чл.190, ал.3 от ЗДвП, отнасящи се до незаплатени в срок дължими глоби, да заплатят същите и след предоставяне на платежен инструмент да им бъдат връщани иззетите със съставените АУАН, СУМПС и/или СРМПС, при което не се издават ЗППАМ.

Във връзка с подобряване на ПТО, на територията на ОДМВР – Разград през м.Октомври 2019г. са проведени следните организационни и комплексни мерки:

  1. През м.Октомври на територията на ОДМВР – Разград беше проведена СПО, за засилени проверки над водачите на товарни автомобили, организирана от TISPOL. СПО се проведе съвместно със служители на ОО „АА“ – Разград;
  2. Беше проведена СПО с цел подобряване на ПТО и административно наказателната дейност по отношение на извършени нарушения по ЗДвП;
  3. Проведени са СПО на местно ниво В РУ при ОДМВР – Разград, с цел засилено полицейско присъствие и повишаване на контрола на пътното движение;
  4. Проведени са СПО при РУ – Разград, с цел контрол за неправилно паркирани МПС, основно в централната част на гр.Разград

ПТО през м.Октомври бележи влошаване по показател на възникналите тежки ПТП и ранени лица, въпреки по – малкия брой на възникналите като общ брой ПТП.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе