В седмицата на толерантността кубратски ученици изработиха постер-плакат за толерантността

Учениците от ПГ-Кубрат съвместно с МКБППМН-Кубрат изработиха постер-плакат посветен за 16 ноември – Денят на толерантността.

Всеки един от класовете от училището излъчи свое послание и се обедини около разбирането, че толерантността е едно от най-хуманните качества, които помагат на човека да се справя по-лесно и по-добре в света, наситен от конфликти и напрежение. Под менторството на секретаря на комисията д-р Надие Карагьозова учениците  в серия от Часа на класа разсъждаваха върху понятието толерантност –  разбираме ли правилно неговото съдържание и значение, как проличава в конкретни стъпки и поведение проявата на толерантност, когато не сме толерантни, какви са последствията и т.н.

YouTube

В края на полезната дискусия ето какво споделиха част от учениците:

8 „а“ клас
„Да бъдем уважителни един към друг, независимо от социалните и културни различия. Да бъдем търпеливи и учтиви към всеки един от нас в ежедневието“

9 „а“ клас
„Толерантен означа още – да си добър, любезен, позитивен, добронамерен към другите. Да не обиждаме, да не етикетираме различните от нас. Да приемем човека, такъв какъвто е.“

9 „б“ клас
„Толерантният човек не обижда, не се подиграва, не избира езика на омразата. Търпелив, с разбиране към различните по пол, етнос и религия.“

10 клас
„Толерантен е този, който е добър, мил с околните, търпелив и отнасящ се с уважение към различните от него.“

11 клас
„Не сме еднакви. Различни сме, но заедно живеем, учим, празнуваме, успяваме и се водим от ценността да бъдем толерантни във всеки един момент един към друг.“

12 клас
„Толерантност това е единство в многообразието и красотата в ежедневието от различията.“

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе