Световен ден на децата

20 ноември е обявен за световен ден на детето през декември 1954 г. от ООН и ЮНЕСКО.

На 20 ноември 1959 г. на 14-ата сесия на Общото събрание на ООН е приета Декларация за правата на детето. На 20 ноември 1989 г. Общото събрание на ООН приема Конвенцията за правата на детето, подписана от лидерите на 54 държави.

YouTube

В края на 2015 г. децата на възраст до 15 години, които живеят в България, са 998 206 – 513 597 момчета и 484 609 момичета, което представлява 14% от населението на страната. За първи път през 1999 г. относителният дял на децата в общия брой на населението е по-нисък от дела на възрастните хора (над 65 години) в България.

 

 

В началото на 2015 г. България се нарежда на едно от последните места сред 28-те държави – членки на ЕС, с най-нисък относителен дял на децата от общия брой на населението. Делът на най-младото население в ЕС-28 е 15.6%, сочат данните на НСИ.

Всяка година се раждат повече момчета отколкото момичета. Това е биологически факт през последните десетилетия.

През последните 55 години „най-момичешките“ години са 1994 и 2009, когато на 1 000 момчета се падат 960 момичета, а „най-момчешката“ е 1970 – на 1 000 момчета се падат 932 момичета.

Всяка година УНИЦЕФ организира различни събития по повод Световния ден на децата.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе