ОИЦ – Разград завърши обиколката си в региона

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Днес, 6 декември, Областният информационен център (ОИЦ) приключи втората за годината обиколка в общините от Лудогорието. Темата на цикъла от информационни срещи с представители на широката общественост: местни власти, институции, учебни заведения, читалища, библиотеки, неправителствени организации, фирми, земеделски производители, граждани и медии бе „Актуални и предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ по европрограмите през 2020 г.”.

Участниците се запознаха с 13 приложими за Лудогорието възможности за кандидатстване с проекти по отворени процедури на оперативните програми (ОП) и наличните финансови инструменти по тях, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и други донори на средства до края на годината. Общият бюджет на процедурите е на стойност над 285 млн. лева.

YouTube

Представени бяха и 12 предстоящи  възможности за кандидатстване с проекти догодина , с общ бюджет на процедурите надхвърлящ 300 млн. лева за цялата страна.

Представителите на местните общности задаваха въпроси, които получаваха отговори от експертите на ОИЦ. Земеделски производители се интересуваха дали приема на проекти през 2020-та по ПРСР ще стартира навреме, особено по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки земеделски стопанства” и предстои ли нов прием по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители”, към които има голям интерес. Представители на учебни заведения заявиха интерес за участие в проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. От местните власти се интересуваха дали ще има остатъчни средства и възможности за кандидатстване по ОП „Региони в растеж”.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе