Кметът на Кубрат отправи публична покана за обсъждане на проектобюджет 2020

Кметът на oбщина Кубрат покани всички жители, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на публично обсъждане на проекта за бюджета за 2020 г. на Община Кубрат.

Събитието ще се проведе на 27.12.2019 г. от 14:00 часа в Ритуалната зала на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ на Община Кубрат. Поканата е на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

YouTube

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе