Днес се отбелязва Световният ден на влажните зони

На 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в град Рамсар (Иран) е подписана конвенцията за опазване на тези специфични екосистеми. Това е първият от съвременните глобални международни договори за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси.

Темата за 2020 година е „Влажни зони и биологично разнообразие“. Те покриват сравнително малка площ от земната повърхност в сравнение с другите екосистеми. Въпреки това влажните зони са изключително богати на биологично разнообразие като много видове растения и животни са напълно зависими от тях.

Последните проучвания в глобален мащаб показват, че влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите, като 35 % са изчезнали от 70-те години насам. Основните причини за загубата на влажни зони са отводняването и пресушаването за селско стопанство или строителство, замърсяване, прекомерна експлоатация, климатичните промени и др.  

България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони, подписана без задължение за ратификация в изпълнение на Решение на Министерски съвет от ноември 1974 г. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение (Рамсарските места), България е представена с 11 влажни зони с обща площ 49 912,43 ха, представляващи 0,45 % от територията на страната – „Атанасовско езеро”, „Комплекс Беленски острови”, „Дуранкулашко езеро”, „Остров Ибиша”, „Шабленско езеро”, „Местността Пода”, „Поморийско езеро”, „Комплекс Ропотамо”, „Езеро Сребърна”, „Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе