12 хиляди домакинства получиха безвъзмездно финансиране по проекта DESIREE GAS

Над 84 хил. тона емисии въглероден диоксид годишно ще бъдат спестени в резултат на изпълнението на проекта „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ“ (DESIREE GAS), финансиран от Международен фонд „Козлодуй“.

Проектът стартира през м. юли 2016 г. Неговата цел бе да стимулира битовата газификация, като подпомогне първоначалната инвестиция за присъединяване към газоразпределителната мрежа на около 10 хил. домакинства. В хода на изпълнението му условията за бенефициентите бяха значително подобрени – размерът на безвъзмездната помощ бе увеличен от 20% на 30% от допустимите разходи, цената за присъединяване също се включи към допустимите разходи и средствата по проекта бяха увеличени с 1.5 млн. евро. Това позволи първоначално поставената цел да бъде преизпълнена и близо 12 хил. домакинства да се възползват от безвъзмездната помощ.

В резултат на активната работа на газоразпределителните дружества и на Министерството на енергетиката, както и повишения интерес от страна на потребителите, средствата по проекта в размер на 11.5 млн. евро са изчерпани. Нови заявления за присъединяване ще се приемат до 21 февруари 2020 г. включително, а подадените такива през последните дни ще бъдат разглеждани по реда на постъпването им до пълното изчерпване на финансовия ресурс.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе