Проведе се седмата национална среща на общинските експерти по образование

Заместник-кметът на Община Разград Милена Орешкова, главен експерт в отдел „Образование” Даринка Димитрова и младши експерт в отдел „Образование” Теодора Ненкова участваха в Седмата национална среща на общинските експерти по образование, организирана от Националното сдружение на общините в периода 12-14 февруари в Пловдив.

В първия ден на форума бяха представени добрите практики на община Пловдив при внедряване на Метода Монтесори в пет детски градини, една ясла и две основни училища. Общината активно съдейства при въвеждането, финансирането на обучението на педагогическите специалисти и оборудването изцяло на детските градини с необходимото обзавеждане и анализира резултатите на децата. Една от другите иновативни практики,представени от Стефан Стоянов зам.-кмет на община Пловдив, беше дигитализирането на учебния процес в училищата и детските градини, въвеждане на електронна система за заплащане на таксите и други подходи за постигане на европейски стандарти в образователната сфера.

YouTube

В дискусионния форум, в  който участваха над 150 представители на общините – експерти от общинските звена в сектор „Образование”, председатели и членове на комисии по образование в общинските съвети, представители на второстепенните разпоредители с общинския бюджет в образованието, заместник-кметове с ресор „Образование“, се включи и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, както и експерти от МОН, представители от НСОРБ и СБУ.

Бяха обсъдени теми, касаещи професионалното образование, ангажиментите на държавата, общините и училищата към осигуряване на по-качествено и по-достъпно образование, както и разширяването на подкрепата за предучилищното образование.

Основен казус, обсъждан от специалистите в образователната сфера, се оказа включването на 4-годишните в задължителния обхват в предучилищната подготовка и възможностите за национално финансиране на таксите за детските градини по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. След представяне от финансовите експерти на МОН на целевите средства за финансиране на предучилищното и училищна образование, както и предстоящите национални програми и средства за извънкласни дейности, транспорт, обхват на учениците и работа с уязвимите групи, присъстващите се обединиха около заключението, че средствата в сферата на образованието не са малко, но е важно тяхното ефективно и целесъобразно разпределение и разходване. Бяха представени и възможностите за финансиране на общините с подкрепата на Оперативните програми през следващия програмен период.

„Срещата бе полезна не само заради споделения опит, но и с оглед формиране на по-ефективна визия за разпределение на целевите средства от държавния бюджет по формула за училищата и детските градини в Община Разград, при обсъждането й с директорите през предстоящата седмица.” – обобщи заместник-кметът Милена Орешкова след края на форума.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе