Откриха поредната ремонтирана детска градина в Разград

Заместник областният управител Евгени Драганов беше гост днес, 25 февруари, на официална церемония „Откриване на обект“ по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, на Детска градина „Зорница“, гр. Разград.

Заместник-кметът Мирослав Грънчаров и г-жа Снежана Хъневска – директор на детското заведение прерязаха лентата и откриха официално обекта.

На церемонията присъстваха и г-н Ангел Петков – началник на Регионално управление на образованието в Разград, г-н Добрин Добрев – заместник-кмет на община Разград, родители, граждани и представители на медиите.

Водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Дмитрий. В церемонията участваха и дечица от групите „Слънце“ и „Червената шапчица“.

Проектът се реализира по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, в рамките на която се изпълнява Инвестиционната програма на Община Разград 2020, част от която е проекта. Подобряване качеството на образователните услуги е основната цел на проектните дейности, за постигането на която се инвестира в подобряване на материалната база и доставката на оборудване и обзавеждане в обекти на образователната инфраструктура на територията на град Разград – детски ясли, детски градини и училища. Стойността на проекта е 9 897 137,19 лв., а периодът на изпълнение е от 29 септември 2017 г. до 29 март 2020 г. Финансирането е за общо 12 обекта, в които са извършени строително-ремонтни дейности за подобряване на енергийната им ефективност, благоустрояване на дворни пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда. Бенефициент по проекта е Община Разград.

Подобект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на детска градина 12 „Зорница“ е един от обектите, които бяха изпълнени на инженеринг по проекта, което обхваща проектиране, авторски надзор и строителство.

Изпълнител на обекта е ДЗЗД „ОП 3 – 5“, община Търговище, с. Разбойна, а стойността на договора е 563 258,01 лв. без ДДС.

За осигуряването на по-привлекателна, по-здравословна, по-комфортна среда в детската градина е изпълнено монтиране на топлоизолация на външните стени, топлинно изолиране на покрив и подмяна на дограма с PVC в спомагателни помещения. Над терасите на втори етаж са монтирани козирки от поликарбонат. За подобряване отводняването на сградата е изградена система от повърхностни отводнители(бетонови улеи) и са изпълнени водоплътниплочници. В двора на градината са оформени кътове за игра с нови детски съоръжения. Изградена е рампа за осигуряване на достъпна архитектурна среда.

За качеството на строителния процес и навременното изпълнение на дейностите бе упражняван строителен надзор от „Агенция Стройконтрол – ВТ ЕООД, гр. Велико Търново.

Следващата официална церемония за откриване на  подобект ще се състои на 26.02.2020 г.,  от 10:30 часа, в ДГ „Незабравка“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе