Кметът на Исперих бе избран за член на Управителния съвет на НСОРБ на тайно гласуване вчера

Вчера /26.02.2020 г./, на 33-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, кметът Белгин Шукри бе избран за ръководен орган на организацията.

Форумът се проведе в два поредни дни в София и в него участие взеха малко над 460 делегати – кметове и председатели на общински съвети от цялата страна.

В първия ден участниците в Общото събрание изслушаха отчетите за дейността на Управителния съвет на НСОРБ и на Контролния съвет на Сдружението и приеха Програмата за дейността през 2020 г. Вчера, на тайно гласуване, кандидатурата на Белгин Шукри, издигната на проведените вече делегатски събрания, бе утвърдена.

Г-н Шукри сподели, че като член на Управителния съвет на организацията ще насочи усилията си за утвърждаване на ефективния структурен диалог и доброто сътрудничество между общините и органите на централната власт. Той посочи също, че ще се ангажира с намирането на решения на предизвикателствата, пред които са изправени местните власти и подобряването на стандарта на живот в общините. „Считам, че през годините на своето развитие Сдружението защитава добре интересите на местните власти и всички ние следва да продължим тази обща позитивна политика на взаимодействие и сътрудничество“ – коментира още той.

Управителният съвет на най-голямата обществена организация в страната се състои от 23 члена, избрани от Общото събрание за срок от четири години.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе