България за четвърти път е домакин на Регионален форум по киберсигурност

Едно от решенията в дигиталната сфера на равнище Европейски съюз е Актът за киберсигурностт, с който за първи път се въвеждат правила за сертифициране на продукти, процеси и услуги. Това каза Красимир Симонски, заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), който откри дискусионната сесия “Сертификационни рамки за цифрова сигурност“ на Регионалния форум по киберсигурност. Сертифицирането на киберсигурността играе важна роля за повишаване на сигурността и доверието в продуктите и услугите, които са от решаващо значение за правилното функциониране на цифровия единен пазар, допълни още той. Дали сертифицирането ще задълбочи цифровото разделение в ЕС или напротив – ще го улесни, какви ще бъдат схемите за сертифициране и ще станат ли задължителни за страните-членки, бяха част от дискутираните теми. Европейската комисия ще прави оценка дали конкретна европейска схема за сертифициране на киберсигурността следва да стане задължителна чрез съответното законодателство на ЕС, за да се гарантира подходящо ниво на киберсигурност на ИКТ продуктите и услугите и подобряване на  функционирането на вътрешния пазар. Идеята е правителствата да бъдат по-добре подготвени и информирани в своите решенията относно сертифицирането. Способността да се разбере дали една система или услуга отговаря на определени изисквания е в основата на доверието в цифровите системи, които използваме, обобщи в края на дискусията Красимир Симонски.

Васил Грънчаров, директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ в ДАЕУ акцентира върху мерките, които е осъществила България в законодателната и нормативната уредба за постигане на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи. Определяни са административните органи, към които да бъдат създадени националните компетентни органи по мрежова и информационна в секторите Енергетика; Транспорт; Здравеопазване и Регионално развитие, заяви Грънчаров. И допълни, че има приета методология за идентифициране на операторите на основни услуги в съответствие с изискванията на кибер сигурността, идентифицирани са операторите на основни услуги, приета Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност и сформиран Съвет за киберсигурност, с правилник за неговото действие.

ДАЕУ ще изгражда елементи от националната система за киберсигурност по проект на Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020, а по програмата „Механизъм за свързване на Европа“ (Connecting Europe Facility) ще реализира проекта „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите, предоставяни от CERT България “, обяви Васил Грънчаров. Според него българската страна ще продължи да бъде активна в сътрудничеството със страните от ЕС по въпросите на подготовката и управлението на кибер инциденти.

България за четвърти път е домакин на Регионален форум по киберсигурност за Европа и Общността на независимите държави, който се организира от Международния съюз по далекосъобщения.

В форума участват над 140 представители на правителствата, законодателните институции, регулаторите, доставчиците на услуги, академичните среди, гражданското общество и кибер-експерти. Във фокуса на дискусиите са националните стратегии за киберсигурност, дейността на центровете за реагиране при кризи, предизвикателствата за сигурността на 5G мрежите, въздействията на изкуствения интелект, защитата на данните и други. 

Предишните три издания на форума през 2008 г., 2012 г. и 2016 г. също бяха проведени в София.  

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе