Инж. Стоян Иванов: Да бъдем съпричастни в борбата с разхищението и замърсяването на природните води

По случай Световния ден на водата – 22 март, ние, репортерите на ЦПЛР -Център за ученическо техническо и научно творчество, Разград, разговаряме с инж. Стоян Иванов за значението на водата, за лечебните ѝ свойства, включително и срещу новия коронавирус, за най-потресаващите боклуци в река Бели Лом, за работата на пречиствателните станции и имаме ли нужда от нови водоизточници.

Неслучайно наричат Земята синята планета. Причината за това е водата. Знае се, че водата е живот. Животът на Земята е възникнал във вода. Ето защо всички ние, населяващи синята планета, се нуждаем от вода. Водата покрива повече от 70 % от повърхността на Земята. Съгласно резолюция 47/193 на Общото събрание на ООН от 22 февруари 1993 г. 22 март е обявен за Световен ден на водата.  Целта на деня е да привлече вниманието на обществото към проблемите, свързани с използването на водата – за достъпа на хората до чиста питейна вода, към значимостта на опазването и съхранението на запасите от прясна вода и на водните ресурси като цяло. Всяка година се поставя определена тема. Световният ден на водата през тази година поставя темата  за водата и изменението на климата и неразривната връзка между тях. За водата, проблемите, свързани с използването ѝ от нас, хората,  за водата на разградчани разговаряме с инж. Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД. Инж. Стоян Иванов е в системата на водоснабдяването от 1991 година. Започва работа във „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД като Ръководител на звено за помпени агрегати, следват 18 години като главен инженер на дружеството, а от 2014 г. е управител.

YouTube

 Инженер Иванов,  какви инициативи предвидихте за Световния ден на водата – 22 март, и ще се осъществят ли те в сегашната епидемична обстановка?

Тази година по повод 22 март – Световния ден на водата, бяхме предвидили да проведем съвместно с партньорите от клуб „Екология“ към Центъра за ученическо техническо и научно творчество в Разград една производствено-демонстративна екскурзия „Пътят на водата“. Намеренията ни бяха да покажем на децата целия цикъл на водата в Разград: от водоизточника, през обеззаразяването и транзитирането ѝ до точка за консумация, както и отвеждането на отпадните води, пречистването и връщането им в природата. В така създалата се епидемична обстановка обаче, програмата ни се промени, но уверявам директора на ЦПЛР-ЦУТНТ г-жа Цветанка Русева, че обзорът на темата ще се състои в подходящо време. Съвпадението на Световния ден на водата с предизвикателството на КОВИД-19 идва да носочи вниманието ни към тази безценна течност и при преодоляването на пандемия – за ролята и значението ѝ. Все пак ще се опитам да съсредоточа вниманието на обществото към темата чрез това интервю, за което благодаря на клуб „Репортери“ и г-жа Веселина Йотова за възможността.

Често се изтъква, че водата е живот. Признати са лечебните свойства на водата. Дори в медиите и в социалните мрежи се разпространява твърдението, че полезно за борбата срещу  коронавируса КОВИД 19 е пиенето на топла вода, употребата на много вода през деня.   Вашето мнение за лечебните свойства на водата?

Водата е основата на живота. Всички животни и растения са съставени от вода. Самият човек също се  състои от вода. Тялото на човека съдържа средно около 70%  вода. Всички жизнени процеси в човешкото тяло са свързани с вода. Водата разтваря хранителните вещества и извежда отпадните продукти. Тя осигурява обмяната на веществата и е среда, в която протичат всички биохимични процеси. Пиенето на вода ни позволява да се отървем от токсините в тялото ни чрез отделяне на пот и уриниране, което намалява риска от инфекции. Освен това водата поддържа водния баланс на организма, регулира телесната температура и подпомага храносмилането. Ползата от честото пиене на вода в борбата с вирусните инфекции се изразява в способността на водата да увлече намиращите се в устната кухина и гърлото вируси към стомаха на човека, където те биват унищожени от стомашните киселини. Водата повишава имунитета на човешкото тяло. Научно доказано е, че хората, които пият повече вода, е по-малко вероятно да се разболеят.

Японският писател и изследовател на водата Масару Емото е известен с твърдението си, че молекулите на водата се влияят от човешките мисли, чувства и думи, базирани на негови опити.  Провежда редица опити, в които претендира, че водата реагира, след като насочва различни мисли, чувства и думи към водата, преди да бъде замразена, а след това изследва формата на кристалите, които са се формирали. По същия начин провежда експерименти за въздействието на различните музики върху водата. Много учени не признават тези твърдения, наричат ги псевдонаучни. Какво мислите Вие?

Слушал съм за многообразните форми на водните кристали и влиянието на средата в която те се образуват, но не съм запознат с изследванията на този японски изследовател. Склонен съм обаче да вярвам на подобни твърдения, изхождайки от аналогични свойства на други химични съединения – сплавите на някои метали имат способността да запаметяват определена форма и след понесена деформация да се връщат точно към нея при топлинна обработка. Самият факт, че водата има повече от 3 агрегатни състояния, проявяващи се при екстремни условия, говори, че въпреки елементарната структура на водната молекула, ние все още не познаваме всички нейни свойства.

Според Вас ние, хората, замисляме ли се достатъчно за значението на водата или я подценяваме?

Отношението към водата в различните общества е различно и то е в пряка зависимост от нивото на съществуващата в тях целенасочена образователна политика. За съжаление, твърде малко са обществата, в които още от ранна възраст у децата се изгражда познание за значимостта на водата и зависимостта на хората от нея. Това ранно възпитание изгражда общество, научено да я цени и опазва. Практиката доказва, че откъслечните кампании не са ефикасно средство за изграждане на полезни навици. Нашето общество има още много да работи за усъвършенстване на образователната политика и промяна на вниманието на хората към този безценен ресурс – вода.      

Изразходваме ли правилно водата? Какви съвети ще дадете в тази насока?

Определено мога да кажа, че сме свидетели на недопустимо разхищение и замърсяване на този все по-дефицитен и скъп природен дар. Средата, в която живеем, е изключително крехка и уязвима и водата е един от няколкото фундаментални елементи, които я създават и поддържат. Могат да бъдат изброени безброй съвети за правилно изразходване на водата, но ако трябва да се обобщят в едно, то би трябвало да звучи съвсем простичко – всеки човек при всяко съприкосновение с водата, независимо в какви условия, да си дава сметка, че без нейното наличие и чистота той не би съществувал.

Ние не можем да си представим живота без чиста вода. Но четохме, че за 748 милиона души това е суровата истина. Близо 1.8 милиарда пият замърсена с фекалии вода, а един милиард нямат тоалетни. За нас това изглежда абсурдно. Считаме, че сме модерно общество. Но точно ние, тези модерни хора, замърсяваме с нефт и всякакви други промишлени отпадъци и отрови водата. До какво може да доведе всичко това?

През последните два века водата се превърна в последна точка от пътя на много замърсители, изпускани в природата. Замърсяването на водата е в ход във всички стадии на нейния кръговрат.

– във въздуха чрез милиардите тонове изпускани от индустрията замърсители. По този начин валежите, падащи на сушата, причиняват огромни поражения на растителния и животински свят и на почвата.

– в почвата вследствие прекомерното наторяване с изкуствени торове и безконтролно изхвърляне на отпадъци от промишлеността и бита.

– в реките и езерата чрез заустването на непречистени води, използвани от промишлеността и населението.

– в моретата и океаните от гигантските нефтени разливи и вливащите се замърсени реки от всички континенти.

– високопланинските ледници и полярните ледени шапки също понасят значително замърсяване от увлечените от ежегодните снеговалежи замърсители в атмосферата.

Природата си е създала механизми за естествено самопречистване на водата през всички етапи на нейния кръговрат – преминавайки през земните пластове и чрез протичащи биологични процеси във водните басейни – реки, езера, морета и океани. Тревожен е стремителният темп на нарастване на замърсяването и все по-бързо приближаващия се момент в който самопречистване няма да е възможно. Практиката показва, че изкуствените технологии за пречистване на водата не могат да я доведат до състояние, годна за консумация. В регионите, в които има недостиг на естествена питейна вода, се налага да се прилагат такива технологии – микрофилтрация и обратна осмоза, но така получената вода не е годна за пиене и се налага да я смесват с чиста природна питейна вода. За пример мога да посоча Сингапур, където пречистват цялото количество отпадъчни води на страната до състояние близко с дестилираната, но тъй като тя не е подходяща за пиене, се налага да я смесват със закупена от Малайзия питейна вода. В Малта пък пречистват морска вода и също я смесват с природна питейна, за да бъде годна за пиене. 

Едно завъртане на кранчето е достатъчно, за да си налеем чаша от безценната течност. За голяма част от човечеството, обаче, тя е повече от лукс. Една пета от жителите на Земята живеят в безводни райони. Мислите ли, че и нас може да ни сполети същата  съдба, че действията на нас, хората, ще превърне нашата планета в пустош и ние, самите, ще се обречем на жадна смърт?

Абсолютно сигурно е, че именно хората с техния ежедневен бит, работа и забавление са източник на замърсяването на водата, което все повече се превръща в бич за съвременния свят и заплаха за оцеляването на планетата. Замърсяването на водата е всяка промяна във физическите, химичните или биологичните свойства на водата, която ще има пагубно последствие за всеки жив организъм. Безспорно запазването на този ценен ресурс е свързано със заделяне и инвестиране на огромни финансови средства, но човечеството трябва да прозре, че без вода се обезмисля наличието на финанси. Аз съм оптимист и вярвам, че хората като единствените мислещи същества на планетата ще впрегнат всички усилия за осигуряване чистотата на водните запаси и всеки един от нас ще даде по мъничко от себе си.

Все по-обсъждани са  темите за наличието на вода на червената планета, както наричат Марс. Какво е Вашето мнение по въпроса за бъдещия ни живот там?

Нашата планета е един мъничък оазис в необятния космос. Тя осигурява оптимални условия за живот на целокупната флора и фауна. Извън Земята условията са изключително сурови и живият организъм би загинал за секунди без допълнително специално оборудване. Наличието на вода на червената планета не е достатъчно условие за нейното заселване. Хората ще трябва да преодолеят и други сериозни препятствия на Марс – липса на подходяща атмосфера, екстремно ниски температури, липса на магнитно поле, гигантски пясъчни бури. Но историята показва, че човешките възможности са безгранични. Мисля, че ако се наложи Марс може да бъде алтернатива на нашата планета, но засега  Земята ни предлага прекрасни условия за живот и ние сме длъжни да я съхраним. В близко бъдеще Марс може и предполагам, че ще бъде предмет на все по-задълбочени изследвания с оглед нейното заселване. Но наличието на вода на червената планета е предпоставка за създаване на атмосфера и условия за живот и дава надежда за съживяването и.

Сега от водата на Марс да преминем към водата на Разград. Кои са водоизточниците за питейна вода в нашия град?

Водата за град Разград се добива изцяло от различни видове подземни водоизточници разположени на територията на община Разград – каптирани извори, шахтови кладенци и дълбоки сондажи. Освен това към тях трябва да добавим и шахтовите кладенци в поречието на река Дунав, които са част от водоснабдителна система „Дунав”. С помощта на помпи водата се извлича от водоизточниците и по водопроводи се доставя до напорни резервоари, откъдето гравитационно постъпва във водопроводната мрежа на града.

Смятате ли, че водата в Разград отговаря на БДС?  Годна ли е водата, която тече от чешмите ни за всекидневна употреба. Полезно ли е да пием от нея ежедневно?

Категорично да. Ако не отговаряше на стандарта не бихме я подали към водоснабдителните системи. Нашите потребители получават чиста природна вода, обеззаразена с хлорни продукти. Както казах преди малко водата от чешмата е изключително полезна и необходима за човешкото тяло. Като подземен ресурс тя е обогатена с всички съдържащи се в земните недра минерали и микроелементи.

 Общоприето е твърдението, че трябва да пием минерална вода. Учени твърдят, че чешмяната вода е по-полезна и безопасна от минералната. Вярно ли е? Вие на какво мнение сте? Вода от какви източници препоръчвате да пият хората – чешмяна, филтрирана, минерална?

Водата в природата, каквато е и водата от чешмата, е естествената среда в която в продължение на милиони години се е създал и еволюирал живият свят на нашата планета. Вярвам, че нейният състав, създаден по естествен начин от природата, я прави най-подходяща за консумация от човека. Нашата роля се свежда до това да контролираме този състав и да бдим за запазването му до пристигането и в домовете на хората.

Селата от околността как получават питейна вода?

Те също получават вода от изброените по-горе видове подземни водоизточници. Няма разлика нито в технологията на добиване и доставяне, нито в качеството на доставяната вода за гр. Разград и за селата от общ. Разград.

Кой е най-потресаващият боклук, който е намиран в р. Бели Лом? Виждали сме всякакви –  телевизор и матрак, например?

Аз лично съм виждал и автомобилни гуми, бидони и туби, но преди доста години видях и бях потресен от изхвърлено в реката мъртво домашно животно. В последно време канализационните системи за отпадъчни води все по-често се запушват от големи количества мокри кърпички. Те не се разлагат в отпадъчните води и създават сериозни трудности в работата и на градската пречиствателна станция. Призовавам гражданите да не ги изхвърлят в отходните канали, защото така създават сериозен проблем не само на Дружеството, но и на себе си.

Как да спасим водата, която все по-упорито замърсяваме?

С последователни и целенасочени образователни програми в училище и всеки от нас с личния си пример да възпита подрастващото младо поколение.

Всички отпадъчни води пречистват ли се ?

Не. Битовите отпадъчни води от домовете в селата се събират в септични ями, изработени в дворовете на всеки имот. Все по-интензивното използване на почистващи и миещи препарати в тези домакинства увеличава предпоставките за замърсяване на почвата и подземните води. Решението е в изграждане на локални пречиствателни съоръжения.

Колко са, къде са и какъв е принципът на работа на пречиствателните станции за отпадъчни води?

На територията на Дружеството работят три пречиствателни станции, които пречистват отпадъчните води на гр. Разград, гр. Кубрат и гр. Лозница. Пречистването се осъществява на два етапа. Първоначално водите се подлагат на механично пречистване, като чрез утаечни процеси се отделят механичните примеси и плаващите леки вещества. След това водите постъпват в биореактори, наречени биобасейни, в които полезни микроорганизми се хранят с разтворените в отпадъчната вода вредни вещества. За да поддържаме живи тези полезни микроорганизми, е необходимо денонощно да им осигуряваме кислород чрез подаване в басейните на атмосферен въздух.

Колко вода се губи по трасето/тръбите/?

Най-неприятната тема и най-голямото предизвикателство! Почти 70% от добитата вода се връща обратно в земята, преди да е стигнала до потребителите. Това е дълга тема и заслужава специално внимание. Ако желаете, можем да я дискутираме при следваща среща.

Всичката вода ли трябва да се хлорира?

Съществуват и други методи за обеззаразяване на питейната вода – озониране, обработка с ултравиолетова светлина и др. Действуващата в момента нормативна уредба у нас и в почти цял свят обаче изисква наличието на остатъчен хлор в питейната вода като гаранция, че в нея няма патогенни /болестотворни/  микроорганизми.

Запланували ли сте  да се изградят нови водоизточници, за да се избегне случай като този в Перник?

Към настоящия момент, а и за близките години не се налага изграждане на нови водоизточници. Наличните имат достатъчни количества. Въпреки това е доста притеснителна сушата, продължаваща вече почти две години. В последните години предприехме възстановяване на съществуващи водоизточници на територията на община Разград с цел намаляване работата на система „Дунав” и намаляване разхода на електроенергия.  

Накрая бихме искали да Ви зададем малко по-личен въпрос. Освен с вода, с какво друго обичате да се занимавате?

Аз обичам движението и в този смисъл, когато имам време и възможност, обичам да карам велосипед, да плувам и да карам ски като любител, разбира се. Обичам много да пътувам и ако имах възможност, бих посетил всяко кътче на нашата красива планета.

Какво бихте искали да кажете на хората в Разград – Вашето послание към тях?

Бих желал да помоля всички мои съграждани да бъдат съпричастни в борбата с разхищението и замърсяването на природните води. Нека бъдем максимално бдителни и критични към всички такива действия или бездействия на съгражданите си, включително и към „Водоснабдяване-Дунав”.  

Клуб „РЕПОРТЕРИ“ към ЦПЛР-ЦУТНТ

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе