Областният съвет на БЧК-Разград започва раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещите се лица в областта

Областен съвет на БЧК – Разград стартира раздаването на хранителните продукти втори транш в изпълнение на Оперативна програма за храни и / или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – план 2018 година.

Хранителни пакети ще получат ЧЕТИРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ целеви групи:

  1. лица получаващи топъл обяд от общини, чийто договори по ОП 3 приключват през периода от 01.01.2020 г. – 30.04.2020 г.;
  2. възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, които съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като роскова от заразяване група и им е препоръчано да не излизат от домовете си;
  3. лица, попадащи под обхвата на процедура „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОПРЧР 2014- 2020 г.;
  4. хора с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА.

В списъците, предоставени от Управляващия орган за Разградска област са включени 721 лица, както следва:
1.Община Разград – общо 185 човека.
2.Община Исперих – общо – 98 човека.
3.Община Кубрат – 80 човека.
4.Община Лозница – 45 човека.
5. Самуил – 209 човека.
6.Община Завет- 35 човека.
7. Община Цар Калоян- 69 човека.

Определените правоимащи лица ще получат индивидуален хранителен пакет лично.

ОС на БЧК Разград разчита на доброволците, на подкрепата на кметовете на общините и малките населени места, на служителите на „Домашните социални патронажи“ и на „Патронажна грижа“. Хранителните продукти ще се доставят до домовете на посочените лица.

Поради огромния брой постъпили запитвания, във връзка с допълнителното раздаване на хранителни продукти по оперативна програма на ЕС, Български Червен кръст Разград уведомява, че продуктите ще бъдат доставени на адресите на всички включени в списъците граждани.

RazgradNews призовава всички съграждани да спазват стриктно предпазните мерки на правителството! Изолацията е най-ефикасното спасение! Стойте вкъщи!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе