Първа копка даде старт на ремонта на три улици в Исперих

Със символична първа копка на ул. „Хан Аспарух“ започна изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Исперих, община Исперих“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“.

Договорът за отпускане на безвъзмездната финансова помощ с ДФ “Земеделие” беше подписан на 08.05.2019 г.

YouTube

Одобрената финансова помощ е в размер на 1 173 325,83 лв. без ДДС.

В рамките на проекта цялостно ще бъдат асфалтирани три от най-компрометираните улични настилки в града – ул. „Хан Аспарух“ /от автогарата до магазин Пацони/, ул. „Христо Ботев“ /от кръстовището с ул. „Мургаш“ до ул. „Лудогорие“/ и ул. „Искър“, която минава пред магазин „Пацони“. По ул. „Хан Аспарух“ ще бъдат подменени бордюрите и тротоарите, нови бордюри ще бъдат положени и по другите две улици:

  • реконструкция и рехабилитация на тротоари по ул. „Хан Аспарух“;
  • реконструкция и рехабилитация на ул. „Хан Аспарух“ – 774 м;
  • реконструкция и рехабилитация на ул. „Хр. Ботев“ – 1006 м;
  • реконструкция и рехабилитация на ул. „Искър“ – 1505 м.

За Изпълнител на строително-ремонтните работи е избрано Дружество по ЗЗД „Пътстрой“ със седалище гр. Разград, представлявано от Георги Изворов. Срокът за изпълнение на дейностите е 6 месеца.

Строителният надзор ще бъде изпълняван от „Ареа Проект“ ЕООД, гр. Разград, представлявано от инж. Светла Христова.

Изпълнител на авторския надзор ще бъде „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, гр. Шумен, представлявано от инж. Диян Златев.

Управлението и отчитането на дейностите по проекта е възложено на консултантска фирма „ИНСЕКО“ ЕООД, гр. София с управител Ивайло Андреев.

Максималният срок за изпълнение на всички дейности по проекта е 36 месеца.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе