РУ „Ангел Кънчев“, ИУ-Варна и ШУ „Константин Преславски“ подписаха Меморандум за сътрудничество

Днес, 16 юни  (вторник) 2020 г., беше подписан Меморандум за сътрудничество между  чл. –кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, ректор на Русенския  университет „Ангел Кънчев“,  проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономическия университет – Варна и проф. дин Георги Колев,  ректор на Шуменския университет „Константин Преславски“.

Тристранният меморандум цели да се отговори на най-актуалните изисквания, произтичащи от промените в Закона за висшето образование на Р България, Закона за развитие на академичния състав на Р България и Стратегията за развитие на висшето образование в България 2020-2030 г.

YouTube

В меморандума  ректорите на трите висши училища заявяват готовността си за обединени усилия в няколко насоки, ръководени от постигнатите до този момент положителни резултати от дългогодишното сътрудничество в областта на висшето образование и науката. Предвижда се съвместна работа за утвърждаване на авторитета и престижа на трите висши училища на национално и международно ниво. Планира се още и развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи,  чрез интегриране на потенциала на трите институции и постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които обслужват, за съдействие за техния икономически и социален просперитет. В документа са конкретизирани  и съвместни дейности в областта на обучението, науката, изследванията и иновациите, както и в други области от взаимен интерес.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе