Новоизбраният председател на Районен съд Исперих съдия Елица Бояджиева – Георгиева встъпи официално в длъжност

На официална церемония днес, при спазване на всички противоепидемични мерки, съдия Елица Бояджиева – Георгиева встъпи в длъжност „Административен ръководител – Председател“ на Районния съд в Исперих. Тя подписа акта за встъпване в присъствието на съдиите и съдебните служители при Районен съд Исперих и пред и.ф. председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев. Преди това акт за освобождаване от длъжност подписа досегашният ръководител на съдебната институция съдия Юлияна Цонева – Йорданова.

Спокоен и успешен мандат пожела на новия председател и.ф. председател на Окръжния съд Лазар Мичев. Той подчерта, че е важно да бъде съхранена добрата и спокойна работна атмосфера в институцията.

YouTube

Съдия Бояджиева – Георгиева заема длъжността след спечелен конкурс, проведен на 26.06.2020 г. Съдийската колегия на Висшият съдебен съвет подкрепи с пълно единодушие кандидатурата й за административен ръководител – председател на Районен съд – Исперих. С 11-те гласа „за“ през следващите 5 години тя ще ръководи един от трите първоинстанционни съдилища в съдебния район на Окръжен съд Разград. Членовете на съвета изразиха удовлетворение от проявената от нея мотивация и представената ясна концепция за развитие на институцията.

Елица Бояджиева – Георгиева e родена в Разград. Завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1999г., специализация „Правораздаване“. Има над 18 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Участвала е в обучения и семинари за повишаване на професионалната квалификация в областта на наказателното и гражданското право и процес, организирани от Националния институт на правосъдието, Окръжен съд Разград и Апелативен съд Варна.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе