Инспектираха ремонта на околовръстния път в град Исперих

Днес, 10 август 2020 г., Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и заместник областния управител Евгени Драганов инспектираха на място напредъка в реализирането на проекта за основен ремонт на околовръстния път в град Исперих. В инспекцията се включиха и общински съветници от Общински съвет Исперих.

YouTube

Те разговаряха с техническите ръководители и работници от строителния обект и се запознаха с напредъка при изпълнението на проектните дейности. Техническите ръководители разясниха на Областния управител, че предвид натовареното движение с тежкотоварни камиони и наличието на новоизградена водопроводна и канализационна мрежа ще бъде извършен локален ремонт надлъжно по дължината на оста на пътя, като новата асфалтобетонна пътна настилка ще бъде изградена от няколко слоя, за да бъде устойчив на слягания. Тези слоеве включват естродирана мрежа над водопроводите и канализацията, трошено-каменна настилка, геомрежа, битумиран трошен камък и няколко слоя асфалт. Ще бъдат подменени старите амортизирани бордюри по целия участък, като нови бордюри вече се доставят. Ще бъде възстановено отводняването чрез почистване на канавките, повдигане на дъждоприемните решетки и капаци на ревизионни шахти на централния канал и др. Ще бъде положена хоризонтална маркировка и ще бъдат обновени пътните знаци. Представителите на фирмите изпълнители допълниха, че ремонтно-възстановителните работи  ще се извършват поетапно, като движението ще се извършва в едната лента на улиците.

Изпълнението на договора с предмет „Извършване на превантивен ремонт на „РП 111-205 „1-2 – Разград – Исперих – Стефан Караджа“ от км 31+281 до км 31+935 (ул. „Васил Левски“ в гр. Исперих) – с дължина на участъка 0,654 км и път 11-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово“ (Улици „Васил Левски“, „Христо Смирненски“, „Ахинора“, „Никола Вапцаров“ и „Арда“ в гр. Исперих) от км 78+753 до км 82+932 – с дължина на участъка 4,179 км – обща дължина на пътния участък 4,833 км“ на територията на ОПУ Разград“ се извършва от консорциум от три фирми, които ще работят паралелно в три участъка, за да бъде завършен ремонта до края на месец ноември 2020 г. – „БИТУМИНА ГмбХ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – град Варна, „Строймонтаж“ ЕАД – град Разград и „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД– град Търговище. Изброените в предмета на заданието улици от град Исперих, съставляват околовръстния път около населеното място. Общата стойност на видовете строително-ремонтни работи е за над 5,7 милиона лева.

Отсечката е част от второкласния републикански път II-23 „Русе-Кубрат-Исперих-Дулово“, който преминава през три области: Русе, Разград и Силистра. Пътят е с много важно социално и икономическо значение за региона. Той е главна пътна артерия за връзка със съседните области Русе и Силистра. Използва се както от фирми за превоз на стоки и суровини, така и от граждани за всекидневни пътувания. По пътя има значителен тежкотоварен трафик, който допълнително се увеличава през активния селскостопански сезон.

Областният управител Гюнай Хюсмен изпълнява заявения от него ангажимент преди стартирането на проекта, лично да наблюдава работата на фирмата изпълнител за качественото изпълнение на ремонтните дейности.

Г-н Хюсмен заяви, че споделя и подкрепя политика на премиера Бойко Борисов и на правителството на Република България за подкрепа на балансираното развитие на регионите в страната ни, в това число за реализиране на проекти за благоустрояване на населените места в област Разград и за стимулиране на социално-икономическото развитие на област Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе