Проверяват обектите, които предлагат сладолед

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) инициира допълнителни проверки в обектите, предлагащи сладолед, които се базират и на получени сигнали.

Инспекторите от отдели „Контрол на храните“ от всички Областни дирекции по безопасност на храните извършват допълнителни проверки, извън планирания официален контрол, за спазването на правилата за предлагане на сладолед без предварително опаковане до крайния потребител (колички, щандове на открито, подвижни обекти).

YouTube

Целта на извънредния контрол е да се проследи спазването на хигиенните мерки – приборът за разсипване на сладолед да бъде отделен за всеки вид сладолед и да се съхранява при условия, недопускащи вторичното му замърсяване с патогени (бактерии и вируси) и алергени.

Проверява се също дали обектите предлагат пълна информация за храните на потребителите за наличието на вещества или продукти, причиняващи алергии и непоносимост, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011.

По време на проверките, инспекторите ще вземат проби за лабораторно изпитване по микробиологични показатели за безопасност на храните.

Обектите за производство и продажба на сладолед са регистрирани в съответствие с изискванията на Закона за храните и подлежат на периодичен контрол съгласно оценка на риска.

При плановия контрол се извършва проверка на обектите за съответствието им с изискванията на европейско и национално законодателство в областта на храните. На проверка подлежат хигиенното състояние на обекта и оборудването, хигиена при съхранение и предлагане на храните, проследяемост, поддържане на системата за управление на безопасността на храните и други. 

От началото на 2020 година в производствените предприятия са извършени 161 проверки по официален контрол и една по сигнал. Открити са несъответствия в 3 проби на готов продукт за наличие на ентеробактерии на територията на ОДБХ София град, ОДБХ Добрич и ОДБХ Бургас. Унищожени са всички несъответстващи количества – 68 кг сладолед.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе