Нова е-услуга за общините показва работно време при откриване на обект

Нова електронна административна услуга за общините в Р България разработи Държавна агенция „Електронно управление“ – „Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта”.

Услугата е към Единения модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на ДАЕУ и е вписана в Административния регистър под №3087. Тя е разработена на основание на Закона за защита от шума в околната среда – чл. 16б, ал. 1, във връзка с чл. 16а при откриване на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии, зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение. Заявлението се подава от физически, юридически лица и еднолични търговци пред общинската или районната администрация за работно време, както и за промяна на работното им време.

YouTube

За да заявите услугата е необходимо да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване. За удостоверяване на Вашата самоличност при регистрация в Системата е необходимо да притежавате Квалифициран електронен подпис.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе