Започна ремонтът на пътя между Кубрат и Русе

Започна рехабилитацията на 46,7 км от второкласния път ІІ-23 Русе – Кубрат. Той е основната пътна връзка между областите Русе, Разград и Силистра и първокласните пътища I-2 Русе – Варна, I-7 Силистра – Шумен и второкласния път II-49 Кубрат – Разград. Инвестицията е за над 45 млн. лв., съобщи при стартирането на строителните работи проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. На символичната първа присъстваха областните управители на Русе и Разград Галин Григоров и Гюнай Хюсмен, народни представители от региона, кметове и др.

Ние от Агенция „Пътна инфраструктура“ с голямо внимание и енергия работихме по този проект, за да може строителните работи да започнат в обещаните срокове, посочи проф. Асенов. И допълни, че с изпълнението на  проекта регионът ще придобие една активна пътна връзка, която ще даде развитие на социално-икономическия живот.

YouTube

Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 10 месеца и се надявам за летния сезон догодина да са завършили, каза проф. Асенов. За по-бързото  реализиране на проекта трасето е разделено на два лота – 32 и 33.

В лот 32 е 21,5-километровата отсечка от км 0+030 до км 21+550, в област Русе. Участъкът, който ще се ремонтира, започва от кръстовището с първокласния път I-2 Русе – Варна, преминава през селата Червена вода и Ново село и завършва на 2 км след с. Ново село в посока с. Тетово. Проектът предвижда изграждането на нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност и полагане на нова асфалтобетонова настилка в целия участък. Ще бъде подобрено отводняването на настилката с възстановяване на банкетите и бордюрите. Отсечката ще е с обновени ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка Ще бъде ремонтиран и надлезът над жп линията Русе-Варна при 3-ти км, с дължина 64 м. На съоръжението ще бъдат подменени хидроизолацията, дилатационните фуги, ще се положи асфалтова настилка, ще се монтират нови парапети и ограничителни системи.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 32 е „ИСА 2000“ ЕООД. Стойността на договора е 22 958 701.40 лв. с ДДС. Строителният надзор ще се осъществява от „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД. Техният договор е на стойност 321 360 лв. с ДДС. Авторският надзор ще изпълни „Трафик холдинг“ ЕООД, с договор на стойност 7 258 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0032 Лот 32 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,52 км, област Русе“ е 23 448 465,38 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 13 149 299,38 лв с ДДС. Националното съфинансиране е 2 320 464,60 лв. с ДДС. Съфинансирането със собствен принос от бенефициента – Агенция „Пътна инфраструктура“, е 7 978 701,40 лв. с ДДС.

В лот 33 е 25,2-километровият участък, който започва на 2 км преди с. Тетово, преминава през селата Тетово и Беловец и завършва в гр. Кубрат при пресичането с второкласния път II-49 Кубрат – Разград. Предвижда се цялостна подмяна на пътната настилка, заздравяване на конструкцията на местата с недостатъчна носимоспособност, подобряване на отводняването, възстановяване на банкетите и бордюрите, полагане на нова хоризонтална маркировка и монтаж на нови ограничителни системи и пътни знаци. Ще бъде обновен и мостът при 23-ти км, в района на с. Тетово, който е с дължина 41 м. На съоръжението ще се извърши подмяна на хидроизолацията, ще се положи нова асфалтова настилка, ще се подобри отводняването, ще се монтират нови парапети и ограничителни системи.

Строително-монтажните дейности на лот 33 са възложени на ДЗЗД „Кубрат“, в което участват „Автомагистрали Хемус“ АД и „Автомагистрали Черно море“ АД. Стойността на договора е 22 307 224,14 лв. с ДДС. Надзорът ще е на „Трансконсулт-БГ“ ООД. Техният договор е за 464 400 лв. с ДДС. Авторският надзор се извършва от „Трафик холдинг“ ЕООД и „ВИА ПЛАН“ ООД. Той е на стойност 9 680 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0033 Лот 33 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 21,221 км, област Русе и Разград“ е 22 930 218,15 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 12 098 326,26 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 2 134 998,75 лв. с ДДС. Съфинансирането със собствен принос от бенефициента – Агенция „Пътна инфраструктура“ е 8 696 893,14 лв. с ДДС.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе