Общинският щаб за защита при бедствия заседава днес за зимната подготовка и актуалната епидемична обстановка

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев откри и ръководи заседанието на Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, което се проведе днес при спазване на противоепидемичните мерки на 11 етаж в Община Разград. В заседанието участваха заместник-кметовете Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров и Руска Вътева, секретарят на Община Разград Нели Добрева, главният архитект Илин Солаков, представители на РУ на МВР-Разград, РС „Пожарна безопасност и защита на населението“, сметосъбиращата фирма „Уейст Солюшънс България“ЕООД, „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД.

На заседанието бе обсъдена подготовката за зимна обстановка.  Главен инспектор в Община Разград Теодор Тодоров представи обобщена информация, която е изпратена и до Областния управител. Според доклада Община Разград има сключен договор с „Пътно поддържане“АД-Разград за зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през експлоатационните сезони 2020/21 г. и 2021/22 г. Снегопочистването на уличната мрежа ще се извършва от  „Уейст Солюшънс България“ЕООД със собствена и наета техника. От фирмата уточниха, че имат в наличност необходимите според нормативната уредба количества луга и пясък. Затруднения предполагат, че ще имат, както и в предходни години, с достъпа до част от улиците, на които има паркирани коли и от двете страни. По площадите, алеите, подходите и централната част на Разград снегопочистването е ангажимент на ОП“Паркстрой“. Учебните, детските и социалните заведения и центровете за подкрепа на личностното развитие в град Разград се отопляват на газ и централно парно, а по населените места от общината са на твърдо и течно гориво. От общинския горски фонд са осигурени необходимите количества дърва за огрев на кметствата, читалищата, детските и социални заведения и пенсионерските клубове. На фирмите, извършващи снегопочистването в общината, са предоставени списъци с адресите на 21 болни на хемодиализа, като техните улици ще се разчистват приоритетно с оглед възможност за транспортиране на хората до лечебно заведение. Община Разград има нужния опит и готовност за работа при тежки зимни условия – обобщи главен инспектор Теодор Тодоров.

YouTube

Управителят на „Водоснабдяване-Дунав“ Стоян Иванов съобщи, че предприятието има готовност за зимна обстановка. Затруднения дежурните екипи срещат поради трудния достъп през ниви до помпените станции, в които се случат аварии, затова фирмата търси подходящи ротори, а досега е разчитала на машини, собственост на други дружества. Проблеми с водоснабдяването биха могли да се появят при аварии с електроснабдяването, поради спецификата на доставката на вода от „Система Дунав“.

Участниците в заседанието обсъдиха и актуалната епидемична обстановка и необходимостта от подобряване взаимодействието между институциите в превенцията и последващия контрол за спазване на противоепидемичните мерки. Кметът Денчо Бояджиев припомни, че общинските управи нямат законови пълномощия да налагат санкции при неспазване на изискването за носене на предпазни маски например. Контрол общините могат да извършват единствено на своите обекти, което в Община Разград се случва от началото на епидемичната обстановка.

Контролиращите органи са РЗИ и МВР – обединиха се участниците в заседанието. Началникът на РУ на МВР- Станимир Станев съобщи, че от началото на втората вълна от световната пандемия с COVID-19 полицаите са извършили 208 проверки в търговски обекти, от тях 78 съвместно с РЗИ. По време на проверките здравните инспектори са съставили 17 акта. По четирима   служители всеки ден извършват проверки и на открито, те  са издали 120 предупредителни протоколи по Закона за МВР. Освен това полицаите извършват проверки и на карантинираните граждани – за последния месец са извършени 1050 проверки, при първата вълна са издадени 115 акта на нарушители.

Във връзка с инспекциите на карантинирани граждани секретарят на Община Разград Нели Добрева призова служителите на реда да взаимодействат с кметовете на населени места, като ги уведомяват и кои са карантинираните жители на територията на селищата. Подобни проблеми е имало в Дянково, началникът на РУ на МВР Станимир Станев увери, че там ще бъде извършена проверка още днес.

Заповедите на Кмета ще бъдат съобразени с въвеждането на новите мерки от епидемичната обстановка – увери градоначалникът Денчо Бояджиев. Той се обърна към участниците в заседанието с призив да поддържат добра комуникация помежду си и по време на зимна обстановка и относно спазването на противоепидемичните мерки.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе