Нови условия за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания

Със zзаповед на министъра на образованието и науката се определя времето за провеждане на общинския/училищния кръг на олимпиадите и националните състезания – в срок не по-късно от две седмици преди датата на провеждане на областния/регионалния кръг на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии.

По решение на директора на съответното училище общинските кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания, ако имат такива кръгове, както и училищните кръгове на националните състезания по професии, за които подготовката на изпитните материали за съответните възрастови групи се осъществява от училищни комисии, при липса на друга възможност се провеждат от разстояние в електронна среда при осигурени технически и технологични условия, като се гарантира равнопоставеност и обективност на работата на участващите ученици.

YouTube

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе