Общините могат да кандидатстват по нова операция „Патронажна грижа+“

От днес до 31 май 2021 г. всички общини в страната могат да кандидатстват по операция „Патронажна грижа +“ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектите им ще се оценяват веднага след подаването, за да няма прекъсване или забавяне при предоставянето на услугата. Бюджетът на процедурата е 85 млн. лв., а патронажна грижа ще се предоставя до 30 юни 2023 г. В момента от нея се възползват около 43 000 души в страната. Всяка община има определен прогнозен максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, който е съобразен с прогнозния брой нуждаещи се.

С „Патронажна грижа +“ се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19. Те могат да разчитат на екипите за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие за неотложни административни услуги.

По новата процедурата се създават възможности за адаптиране на социалните услуги с цел превенция от заразяване с коронавирус. Общините ще могат да включат в проектите си дейности, свързани с дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения и изолиране на заразени потребители, допълнителни възнаграждения за персонала за извънреден труд и др.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе