Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Лазар Мичев за втори мандат председател на Окръжен съд Разград

Единодушно Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра днес съдия Лазар Мичев за втори мандат председател на Разградския окръжен съд.     

Лазар Мичев работи в съдебната система повече от 27 години. Бил е съдия изпълнител в Районен съд Исперих, младши съдия в Окръжен съд Разград и съдия в Районен съд Разград. От 1 март 2000 г. е съдия в Окръжен съд Разград, като в периода 2004 – 2009 г. и 2009 г. – 2011 г. е негов заместник – председател, а в периода 2015 г. – 2020 г. е избран за административен ръководител – председател. От 28.01.2020 г., след изтичане на първия му мандат, е определен за и.ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд Разград.

  Съдия Мичев е завършил юридическото си образование във Висш институт на МВР „Г. Димитров“ – София. Има най-високия ранг в съдебната система „съдия във ВКС и ВАС“.

Боян Новански, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева – членове на ВСС, поставиха на кандидата въпроси относно реформата на съдебната карта и конкретно за приетия модел 4, относно функционалностите на Единната информационна система на съдилищата и констатирани проблеми при модулите за измерване на натовареността на съдиите и отчитането на статистическата информация, както и за възникването и управлението на кризисни ситуации.   

  Подкрепа за кандидатурата заяви Цветинка Пашкунова, която акцентира на проявените от съдия Мичев качества като професионализъм,  диалогичност, обективност. Посочен бе приносът му за спокойната работна атмосфера в Окръжен съд Разград, прозрачният му стил на управление, внушаващ доверие и авторитет в съдебната система. Боряна Димитрова от ВСС също изрази подкрепата си за кандидатурата на съдия Мичев да застане начело на съдебната институция за втори мандат.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе