Екипът на ОИЦ – Разград се срещна с младежи от клуб „Инитиум”

Представители на Младежки клуб „Инитиум” посетиха Областния информационен център (ОИЦ) – Разград.

Младите хора разказаха за развитието на своята организация и проведените от тях инициативи след последната среща с екипа на ОИЦ през есента на миналата година.   Регистрирани са като сдружение с идеална цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с направления „Младежки политики” и „Доброволчество”. Очакват оценка на свой проект по Програма „Vivacom Регионален грант”, изготвили са проектно предложение към Европейския корпус за солидарност, членове са на Областния съвет за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, реализирали са няколко доброволчески инициативи за хигиенизиране на посещавани от млади хора райони на град Разград.

YouTube

Екипът на ОИЦ ги запозна с актуални и предстоящи възможности по европейските и национални програми, както и на други донорски органиции за подпомагане дейността на неправителствения сектор с младежка насоченост.

Младите хора се информираха за изпълнението на някои от европроектите в Лудогорието. Интерес у тях предизвикаха текущите проекти по Програма „Еразъм+” за младежка мобилност и партньорства за обмен на добри практики.

Присъстващите научиха за предстоящи инициативи, финансирани с евросредства и от други донори, в които реално могат да се включат – конкурси и онлайн дискусии в сферата на опазването на околната среда, младежките дейности, доброволчеството, културата  и благотворителността. 

От ОИЦ потвърдиха готовността си да окажат експертна и методическа помощ и да предоставят актуална информация при подготовката и изпълнението на инициативите на активните млади хора.

На тръгване участниците в срещата получиха от домакините си информационни и рекламни материали на ОИЦ – Разград.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе