Пускат достъпа до обществената информация в Единната информационна система за противодействие на престъпността

Ще има възможност за публичен достъп по смисъла на чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация до информацията в Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), която представлява обществена информация. Това предвиждат изменения и допълнения в Наредбата за ЕИСПП, приети от правителството днес.

Промените са в резултат на влязлото в сила допълнение на чл. 384, ал. 4 от Закона за съдебната власт относно материята, свързана със създаването и ползването на ЕИСПП, като се осигурява достъп до извадка от данните, съдържащи се в ЕИСПП, която представлява обществена информация и може да се предоставя по реда и начина, определени с наредбата по чл. 378, ал. 4 ЗСВ, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе