Изплатиха нови над 8 млн. лева на туроператори и туристически агенти

Министерството на туризма направи трето плащане към туроператори и туристически агенти, с което да бъдат компенсирани потребителите за неосъществени пътувания в периода 01.03 – 31.12.2020 г. Изплатени са безвъзмездни средства на още 161 дружества, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, като общата сума възлиза на 8 857 930, 31 лева.

Най-малката сума от плащането, която ще бъде преведена, е в размер на 240,00 лв., а най-голямата достига над 1,113 млн. лева.

До момента общо финансираните предприятия са 396, а предоставените им средства – 24 002 293, 77 лева.

Помощта се отпуска от държавния бюджет и е на обща стойност 51 млн. лева, като една от мерките за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19.

Кандидатстването по мярката продължава, като всички желаещи могат да подават документи за участие в процедурата в срок до 22.03.2021 г.

Подаването на заявленията за държавната помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), на следния интернет адрес.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе