До 5 май се подават декларациите за дължими данъци за първото тримесечие на 2021 г.

До 5 май  2021г.  всяко  предприятие или  самоосигуряващо се лице, което е изплатило  на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ за първото тримесечие на 2021 година и е задължено да  удържа авансов данък върху тези доходи, трябва да подаде декларация за дължими данъци  по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО(образец  4001).

Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.

YouTube

Предприятията – платци на доходи, както и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, подават декларацията само по електронен път чрез портала за електронни услуги на НАП.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци, клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700  според тарифите на съответния оператор, на интернет страницата на Агенцията или в офисите на приходната администрация.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе