Магистрати от Разград разясняваха какви са възпитателните мерки за деца при противообществени прояви, начините и местата за прилагането им

Съдия Николай Борисов от Районен съд – Разград и прокурор Зорница Цветкова от Районна прокуратура – Разград запознаха седмокласници от СУ „Христо Ботев“ Разград с възпитателните мерки за деца при противообществени прояви, както и с начините и местата за прилагането им.  

YouTube

В часа на класа те изгледаха образователен филм, а представените в него казуси бяха обект на последвала дискусия. Децата научиха, че част от деянията, които законодателят е определил като неприемливи за обществото и е квалифицирал като противообществена проява са: кражба, побой, опит за изнасилване, разпространение на наркотици.Учениците имаха възможност да се убедят от видяното, че деца, които растат сред насилие, са по-склонни да станат насилници.

Съдия Борисов коментира с учениците кога едно деяние се счита за административно нарушение и кога за престъпление и как се наказват непълнолетните лица. Акцентира на 13-те вида възпитателни мерки, от които „Предупреждение“ е най-леката, а „Настаняване във ВУИ“ /Възпитателно училище – интернат/ – най-тежката. Мярката с най-голяма репресия се налага задължително от съд, а по-леките – от МКБППМН.

Прокурор Цветкова обясни подробно механизма как се уведомяват различни институции и специалисти, как се свиква Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, образуването на дело от прокурор, вземането на корекционни мерки относно възпитанието и поведението на децата и при необходимост налагането на съответните санкции.

Днешната беседа е част от предвидените мероприятия в рамките на Образователна програма за учебната „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2020/2021 година.

Посещенията в учебни заведения продължават след Великденските празници.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе