Национална мрежа за децата: Държавата получава среден 3.09 за грижата си за децата

Национална мрежа за децата представи десетото издание на мониторинговия доклад „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“

 Среден 3.09. е общата  оценка за работата на държавата и институциите през 2020 година. Същата е средната оценка и за изминалото десетилетие. 

YouTube

Представянето на тазгодишния „Бележник“ се състоя на 27 април, 2021 г., с Live streaming. Специални гости на събитието бяха д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България, и доц. д-р Велина Тодорова, зам.-председател на Комитета по правата на детето на ООН.

В представянето се включиха експерти от Национална мрежа за децата и деца от Младежка мрежа „Мегафон“.

 „Бележник“ е независим доклад, който оценява напредъка на държавните политики за деца чрез анализ, основан на факти и данни, в 9 области: Участие на децата, Благосъстояние на децата, Семейна среда и алтернативни грижи, Закрила от всички форми на насилие, Правосъдие за деца, Ранно детско развитие, Детско здраве, Образование, Спорт, отдих и свободно време. Той включва и конкретни препоръки за бъдещата работа на държавата и институциите.

Автори на Бележник 2021 са 39 експерти от гражданските организации и 7 външни оценители. Чрез проведените анкети във формирането на оценките и препоръките се включиха и 700 деца, млади хора, родители и професионалисти, както и децата-„рапортьори“ от Националния Юрочайлд форум. 

Акцент в Бележник 2021 е темата за децата и пандемията и това как се отрази върху тяхното благосъстояние във всички области. Пандемията направи още по-видими пропуските и липсата на координация между отделните системи. Децата не бяха приоритетна група за подкрепа в нито един момент, се констатира в Доклада.

За първи път в рамките на Бележник беше направен анализ на финансовите инвестиции на българската държава в децата за периода 2017-2020 година.

Тазгодишното издание Бележник 2021 съдържа и обзор на постигнатото в детските политики през последните 10 години, като са изведени основните акценти, проблемните области  и успехите за десетилетието. Резултатите от оценките през годините сочат, че все още липсва цялостна визия за благосъстоянието на децата в България. Нещо повече – през последните четири години се наблюдава влошаване на ситуацията във всички области, засягащи политиките за деца, и сериозно отстъпление от поетите ангажименти за гарантиране на правата им.

„В много от проследяваните от Бележника области не просто липсва напредък, а има отстъпление и влошаване на ситуацията за хиляди деца и семейства. Това се дължи не на липса на финансови средства или нормативна база, а най-вече на отсъствие на желание у държавата да постави траен и последователен приоритет върху децата в своите политики и да изгради необходимия капацитет във всички системи…Благодарение на бездействието на институциите и политиците, а в определени случаи и с тяхното активно участие, се развиха невиждани досега пропаганда, манипулации и фалшиви новини, свързани с детските политики“, каза по време на представянето Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

„Защо трябва да се борим за правата – защото те носят щастие и добруване на хората  – това е единствената им цел. Това е смисълът на съществуването на държавата –  да осигурява добър живот на гражданите. Нашата държава се занимава с всичко друго, но не и с това, въпреки че няколко политически партии декларират подкрепа към евроатлантическите ценности...Темата за децата и правата трябва да стои непрекъснато в дневния ред на всички медии и то с факти и обяснения. Дори с обяснение на това, защо правата имат значение за всеки в ежедневния живот“, каза г-жа Велина Тодорова.  

„Отговорност на всички – на родители, на общество и държава, е правата на децата да бъдат спазвани. Затова е важно постоянно да се прави такъв независим мониторинг.  Сравних първия Бележник с оценките от 2021 и това, което ме натъжи, е че е имало по-високи оценки, които сега са на критично ниско ниво. Важно е да се наблюдават тенденциите и как се развиват политиките, да се проследяват напредъкът и провалите. УНИЦЕФ  проследява ситуацията на децата на глобално ниво, щастлива съм, че това се прави и в България на национално ниво,“ каза по време на събитието  д-р Джейн Муита.

Вижте пълния доклад и повече информация ТУК.

Национална мрежа за децата е най-голямото българско обединение на граждански организации и активисти, които работят в полза на децата. Повече от 140 хиляди деца и над 63 хиляди семейства годишно получават подкрепа от нашите организации и професионалисти.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе