Изтича срокът малкият бизнес да избере доставчик на електроенергия на свободния пазар

През юни 2020 г. промени в Закона за енергетиката задължиха малките фирми в България да преминат от регулиран пазар на електроенергия към свободен пазар. За да протече плавно процесът беше осигурен преходен период от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г., по време на който малкият бизнес да се ориентира в ситуацията и да пристъпи към избор на доставчик по свободно договорени цени. През този период неизбралите доставчик се снабдяват с електроенергия по типов договор, но в случай че не подадат заявление за избор на доставчик до 10 юни 2021, съгласно законовите разпоредби ще преминат от 1 юли към Доставчик от последна инстанция. Функцията му е да не останат без електроснабдяване клиентите, които нямат доставчик по една или друга причина. От 1 октомври миналата година до момента една трета от небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби вече направиха своя избор и излязоха на пазара по свободно договорени цени, за 45 000 фирми в Североизточна България тази стъпка все още предстои.

Либерализацията в енергийния сектор стартира още през 2013 г., когато на свободен пазар излязоха големите фирми в страната. В следващите няколко години предстои въвеждането на свободнопазарния принцип за доставка на електроенергия и при домакинствата. Очакванията са законовите промени в тази насока да стимулират конкурентоспособността между доставчиците, което да доведе до по-добри цени и по-адаптирани условия за клиентите.

YouTube

Още с  началото на промените, касаещи малкия бизнес, ЕНЕРГО-ПРО стартира информационна кампания с цел да информира своевременно своите клиенти какво е необходимо да направят. Компанията проведе редица срещи, на които информира местна власт, омбудсмана на РБ, КЕВР, МЕ по темата. Малките фирми в Североизточна България бяха уведомени чрез писма, съобщения в медиите и информация на сайтовете на ЕНЕРГО-ПРО. За да изпълнят законовите условия, клиентите могат да изберат доставчик измежду 50 лицензирани фирми, сред които е и търговското дружество на ЕНЕРГО-ПРО. Енергийната компания обръща внимание, преди сключването на договор за доставка на електроенергия клиентите да следят за точните условия в него, включените в цената параметри, както и стабилността и дългогодишния опит на доставчика.

Информацията за настоящата кампания по либерализация на небитовите клиенти се актуализира редовно на адрес: https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-svoboden-pazar. За допълнителни въпроси на разположение е денонощният телефон на ЕНЕРГО-ПРО: 0700 800 61.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе