Обезщетение при трудова злополука

По време на работа, когато сме на работното си място, може да се случи да пострадаме. Т. нар. трудова злополука може да се случи на всеки, независимо дали е строителен работник, или работи в офис пред компютъра.

Но какво обезщетение при трудова злополука можем да получим и всъщност каква е процедурата?

YouTube

Като начало, да изясним кои случаи се водят като трудова злополука и можем да имаме претенции за такава. Според Кодекса на труда това е внезапно увреждане на здравето на работник или служител, което се е случило, докато сме на работното си място и е свързано пряко с длъжностната ни характеристика. Ако сме пострадали, извършвайки дейност, която няма общо с ежедневните ни задължения, като например, поправяте електрически уред и пострадате, това не може да бъде заявено като трудова злополука.

Като трудова злополука се числят и случаите на работа, изработена в интерес на предприятието и в резултати, причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Според Кодекса на труда като трудова злополука се смята и инцидент, случил се, докато пътуване или се връщате от работа/командировка.

Обезщетение при трудова злополука

За да получим обезщетение при трудова злополука, то следва инцидентът да е причина за временна неработоспособност, която трябва да се докаже с издаден болничен лист или пък трайно намалена работоспособност – инвалидизация, 50 и над 50 на сто. При фатален край обезщетението при трудовата злополука получават наследниците.

Какви права имаме при трудова злополука?

Парични обезщетения за временна неработоспособност; при трудоустрояване; лична или наследствена пенсия за инвалидност; парични помощи за профилактика и рехабилитация; еднократна помощ при смърт – това са накратко случаите и правата, които има един работник при възникнал трудов инцидент.

Какъв размер на обезщетението при трудова злополука можем да получим?

Средствата, които следва да бъдат изплатени, са от работодателя, който всъщност носи отговорност и дължи обезщетение. Те могат да са за неимуществени вреди – болки и страдания на служителя, както и за имуществените такива – разходи за лечение, лекарства, медицински консумативи, разлика в заплатата и обезщетението от НОИ и други. Работодателят дължи обезщетение включително за пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване.

Колко време има права да получаваме обезщетение за трудова злополука?

При трайна неработоспособност на служител или работник, следва да бъде изплащано обезщетение за това до навършването на пенсионната възраст на пострадалия.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе