Международна конференция в Русенския университет на 4 и 5 юни 2021

На 5-6 юни в залите на Канев център при Русенски университет „А. Кънчев“ ще се проведе международна конференция със специалното участие на Негово превъзходителство Кристоф Айххорн, Посланик на Федерална република Германия в България, организирана от Българо-румънски интеруниверситетски Европа център на тема МНОГООБРАЗИЕ. Конференцията се организира в рамките на ежегодното Дунавско училище под мотото Дунавско, приобщаващо,  основано на европейски ценности, съпричастно и отзивчиво общество.  

Елиас Канети получи наградата през 1981 г. за творби, „белязани с широк хоризонт, богатство от идеи и артистична сила“. Когато световната преса съобщи новината, Ню Йорк Таймс отбеляза, че това е първият роден в България писател, спечелил Нобелова награда. Но всъщност идентичността на автора е по-често свързвана с родното му място – Русе (тогава Русчук), град, възникнал преди повече от 23 века по поречието на Дунава.

YouTube

До края на живота си Елиас многократно се връща към детските си спомени. В „Спасеният език“ (1977) пише за родния си град: „Всеки ден можехте да чуете седем или осем езика. Имаше българи, турци, гърци, албанци, арменци и цигани, заедно с две групи евреи, които се мразеха един друг сърдечно – сефарадите, които говореха ладино, един вид архаичен испански, и ашкеназите.“ Той е най-големият от трима синове в семейство на испански евреи и е принадлежал към малцинство сред малцинства. Културното многообразие, от което е бил обгърнат, слага отпечатък върху по-късните му прозрения за природата на човешкия ум и съществуването на „ирационални“ пристрастия. Израства като полиглот и като ученик на световни култури, включително на нации и групи, които са получавали малко или никакво внимание.

Съчиненията на Канети разкриват тъкмо многоезичното му житейско начало и опита му с различни културни влияния. Той е осъзнал, че това, от което хората най-много се  ужасяват, е докосването на чуждостта. В книгата си „Маси и власт“ авторът влиза в ролята на политически философ. Писателят предупреждава, че страхът от това докосване е подобен на страха от смъртта, този страх не позволява на човешкото същество да вижда нищо освен сили на мрака и злото. За първи път пише по темата през 1935 г., само две години след идването на власт на Хитлер. Световните събития накараха всички да се чувстват отговорни, казва той по този повод.

Днес също е време за прояви на отговорност. Различието е етикирано като опасна чуждост. Културното, етническото и религиозното многообразие в Европа след миграционната криза се асоциира за пореден път със страх, породен от съприкосновението с чуждостта. Вярваме, че на страха трябва да се противопоставяме, защото той отново се използва в процеси на секюритизация.  Като учени, ние можем да го правим чрез знания. Проект МНОГООБРАЗИЕ ще даде доказателства за такава съпротива. Партньорите по проекта изследват културни общности в Русе и по протежението на река Дунав. Резултатите от проучването ще бъдат споделени с 30 международни студенти/млади специалисти. Лекторите, ролевата игра, специалното участие на Негово превъзходителство Кристоф Айххорн, Посланик на Германия в България, и културната програма са посветени на опознаване на културни Другости без предубеждения и с респект към техните постижения. Вярваме, че така добавяме стойност към социалното конструиране на Дунавско приобщаващо, основано на европейски ценности, съпричастно и отзивчиво общество. Такова общество признава културно разнообразния човешки потенциал като съзидател на общо споделяното ни минало и като синергия за общия градеж на мечтаното ни бъдеще.

Първият ден на конференцията /от 9:30 до 18:30 ч./ включва:

 • Чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, Съ-председател на Управителния съвет на БРИЕ, на тема Културното многообразие на БРИЕ;
 • Проф. д-р Красимир Мартев, Директор на Дирекция Чуждестранни студенти, на тема Културното многообразие на Русенски университет;
 • Доц. д-р Мими Корнажева, директор на БРИЕ и ръководител на докторанти по Политически науки, на тема Единни в многообразието: Управление на езикови политики в ЕС;
 • Ева Първанова, възпитаник и сътрудник на БРИЕ, докторант по Политически науки, на тема: Лингвокултурни общности и сепаратизъм в ЕС;
 • Д-р Андрея Раду, възпитаник на БРИЕ от Румъния и съветник на Министъра на вътрешните работи на Румъния по европейски въпроси на тема Културни малцинства в Дунавския регион;
 • Проф. дфн Пенка Ангелов, председател на МД „Елиас Канети“ на тема: Културното наследство на Елиас Канети.

Следобедната сесия започва в 14:00 ч. и включва:

 • Виктор Кирилов, възпитаник на БРИЕ и докторант по Политически науки, на тема Културно многообразие на Русе. Еврейската общност.     
 • Ашхен Минасян,  възпитаник на БРИЕ от Армения, на тема Културно многообразие на Русе.  Арменската общност 
 • Есин Вейсалова, възпитаник на БРИЕ и докторант по Политически науки на тема Културно многообразие на Русе.  Турската общност.  
 • Марин Николов, възпитаник на БРИЕ и докторант по Политически науки, на тема: Културно многообразие на Русе.  Ромската общност.    
 • Йордан Петров, възпитаник на БРИЕ и докторант по Политически науки, на тема Русе в Европейския съюз. Културно многообразие и регионално развитие .
 • Ваня Георгиева, докторант по Политически науки, на тема Нагласи на българите към културната другост.                                                            

Първият ден ще завърши с ролева игра АКО БЯХ НА ТВОЕ МЯСТО, подготвена от докторанти по Политически науки и импровизационна трупа ВиЖна! с ръководители Ивайло Ненов и Илиан Илков. Тя ще разкрие ситуации, в които се оказват някои от тези, които възприемаме като различни. 

Вторият ден е посветен на специалното участие на Негово превъзходителство Кристоф Айххорн, Посланик на Федерална република Германия в България на тема   „Едно легло – различни сънища? Германо-българска дискусия за Европа“.  В дискусията ще се включат повече от 100 младежи – не само студенти бакалаври по Европеистика и глобалистика и магистри по Европеистика и публична администрация от БРИЕ, но и ученици от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, Английска езикова гимназия „Гео Милев“, Средно училище с преподаване на немски език  „Фридрих Шилер“, Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“.

Конференцията ще завърши с културна програма – посещения на Дом Канети, на Еврейски клуб Шалом, на Арменската църква и на джамията Саид паша. Ценим високо помощта, която ни оказват Стела Дионисиева, Юджел Хюсню и Неджметин Неджмиев, д-р Босох Гаржарян. 

По повод на изключително ползотворното сътрудничество БРИЕ благодари на партньорите съорганизатори – на Ректора на Университета – Чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, на  д-р Петя Ангелова – мениджър на Канев център, на Велин Тодоров – дизайнер, на Милена Попова – преводач, на Пол Лангер от Европейска Дунавска академия /Германия/, на Проф. дфн П. Ангелова, председател на Международно дружество „Елиас Канети“,  на Благовеста Ценова, председател на НПО „Европейски инициативи без граници“.

Изразяваме признателност към Негово превъзходителство Кристоф Айххорн – Посланик на Федерална република Германия в България и към Мила Илиева – сътрудник в Посолството, към директорите на училища в Русе – Анелия Георгиева, Добромира Николова, Искра Иванова и заместник-директор Милена Бъчварова.

БРИЕ е единствената трансгранична образователна и научно-изследователска структура в Югоизточна Европа, която се развива на базата на международна спогодба и в която се провежда обучение на международни студенти /на  английски език и с допълнително изучаване на немски и румънски език/ по магистърските програми Европеистика и регионално сътрудничество, Европеистика и публична администрация. Мрежата включва Русенски университет и Стопанска академия – Букурещ, както и германските университети – Университет Регенсбург, Европейски университет Виадрина и Технологичен университет Кемниц. В БРИЕ са се обучавали над 200 студенти от 16 страни.

За контакти: доц. д-р М. Корнажева, директор на БРИЕ, тел. 0888 411 953

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе