Кметът на Исперих присъства на подписване на меморандум за партньорство между НСОРБ и УНСС

На 4 юни кметът на Исперих Белгин Шукри, в качеството си на член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, присъства на подписването на Меморандум за сътрудничество между Сдружението и Университета за национално и световно стопанство.

Документът подписаха председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново инж. Даниел Панов и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров в присъствието на членове на УС и КС на НСОРБ и на академичното ръководство на висшето училище.

YouTube

Маморандумът за партньорство между НСОРБ и УНСС създава рамка за взаимодействие в кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на общини, срещи с практици, организация на учебни стажове и практики, организиране на съвместни дискусии по важни за местното и регионално развитие проблеми, консултиране на учебното съдържание по учебни планове и програми от страна на представители на местните власти и НСОРБ, и дава възможност за партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление, регионалното развитие и др.

За практическото изпълнение на Меморандума ще бъде изготвен план за действие с конкретни краткосрочни и средносрочни приоритети.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе