142 години от първата парична операция на Българската народна банка

На 6 юни 2021 г. се навършват 142 години от първата парична операция на Българската народна банка. Дейността на БНБ започва на тази дата през 1879 г. с „внасянето на една сума в размер на 8 687 043 лева, от които 2 000 000 лв. за капитал и резервен фонд, а остатъкът за безсрочен безлихвен влог. Още същия ден е била извършена първата операция от 1500 лв. срещу залог.“1

Учредена през 1879 г., БНБ е една от най-старите централни банки в света – тринадесета2 по реда на създаването си, с богата история и архив. Банката насърчава историческите изследвания в областта на финансите и икономиката, включително работата с исторически данни, предвид тяхното значение за разбиране на основни финансови и икономически процеси и причинно-следствени връзки в дълъг исторически контекст.

YouTube

Като част от изследователската си дейност в областта на историята днес БНБ публикува данни от историческите баланси на Банката за периода 1884 г. – 1940 г. и статия за историята на своята сграда на пл. „Княз Александър I“ в София.

Данни от историческите баланси на БНБ. Данните представляват извадка от годишните отчети на Банката, публикувани по повод 140-ата годишнина от основаването на Българската народна банка. Те са поместени непосредствено под отчета на БНБ за всяка година. Тези количествени данни за дейността на Банката представят публично непознат досега източник на богата историческа информация. С оглед на ключовата роля на централната банка така публикуваните данни свидетелстват за цялостното състояние на финансовата система и стопанското развитие на България през съответните исторически периоди. Балансовите данни са публикувани на български и английски език и са обработени и структурирани в табличен формат. Това улеснява тяхната достъпност, съпоставимост, последваща обработка и употреба за аналитични и изследователски цели от представители на финансовата и академичната общност и от всеки с интерес към финансовата и стопанската история в България и по света.

Сградата на БНБ. Историята на сградата започва на 29 март 1920 г. когато Управителният съвет на БНБ поради разрастването на дейността на Банката взема решение за закупуване на място за постройка на ново банково здание, което да отговаря на нарастващите потребности в дългосрочна перспектива. Статията описва етапите от строежа на сградата, както и нейните архитектура, екстериор, интериор, художествена колекция и музейна експозиция. Освен историческите факти статията представя снимки и копия от оригинални документи, свързани със сградата.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе