Отпаднаха ограниченията за достъп на граждани и журналисти в Съдебна палата – Разград

Отпаднаха ограниченията за достъп на граждани, страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели и журналисти в Съдебна палата-Разград. На основание Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и последно изменени, и допълнени с решение по Протокол № 21 от 1 юни 2021 г., от 07.06.2021 г. е в сила нова заповед на председателя на Окръжен съд – Разград, с която се улеснява достъпът на гражданите в Съдебната палата при спазване на актуалните противоепидемични мерки.

Отпада ограничението да се допускат само страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели и потребители на административни услуги както и изискването те за влизат непосредствено преди започване на конкретното дело.

YouTube

Със заповедта отпадат изискванията журналистите да влизат в съдебните зали само по дела със значителен и/или медиен интерес и след предварителна заявка.

В службите/деловодствата и помещенията, определени за работа с граждани и адвокати, отпада ограничението да се допускат не повече от 2 човека, като остава това за спазване на дистанция.

Отново гражданите могат да ползват пейките, бюрата и столовете в коридорите на Съдебната палата. Възстановява се нормалното работно време от 9.00 до 17.00 часа на деловодствата, на Бюро съдимост и останалите служби, което бе редуцирано заради извършването на всекидневна дезинфекция.

В сградата няма да се допускат лица със симптоматика на заболяване. Остава в сила изискването всички лица, влизащи в съдебната сграда, задължително да носят маски. На входа, както и на всеки етаж, има поставени диспенсъри с дезинфектант.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе