Община Завет приема заявления от желаещи да се включат в Националната програма за овладяване популацията на бездомни кучета

На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Община Завет съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица с нестопанска цел, че могат да заявят участие в изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета на територията на община Завет. За целта е необходимо, в срок до 16.07.2021 г., желаещите да предоставят заявление със свободен текст, което задължително съдържа: три имена (за физически лица) или наименование (за юридически лица), телефон за контакт и район на действие в обхвата на Община Завет. Заявленията се приемат в Центъра за информация и обслужване на гражданите на адрес: гр. Завет, ул. „Лудогорие“, № 19, ет. 1, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа или на ел. поща: [email protected].

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе