Осем училища в област Разград са със статут на иновативни през следващата учебна година

Снимка: Wikipedia

Правителството одобри Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година. Той включва 510 училища от 137 общини в 28 области. Предложените иновации са свързани с нови методи на преподаване, въвеждане на иновативни елементи в организацията или съдържанието на обучението, нов или усъвършенстван начин на управление, обучение и образователна среда, както и с разработени по нов начин учебно съдържание, учебни планове и програми.

73 училища получават статут на иновативни за първи път. В 437 иновациите продължават от предходни години. От списъка отпадат 64 училища. В повечето от тях иновациите са приключили, а три ги прекратяват по решение на педагогическите колективи и Регионалните управления на образованието.

Проектите са одобрени от Комисията за иновативните училища към Министерството на образованието и науката. Тази година в нея постъпиха 234 предложения. В комисията участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

Училищата в област Разград са:

  • Средно училище „Христо Ботев“-Кубрат
  • Средно училище „Христо Ботев”-Лозница
  • Основно училище „Виделина”-с.Сейдол
  • Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи”-Разград
  • Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев”-Разград
  • Основно училище „Васил Левски”-Разград
  • Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина”-Разград
  • Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри”-Разград

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе