Днес представят книгата „Историята на Лудогорец“

Днес от 17:30 ч. ще бъде представена книгата ,,ИСТОРИЯТА НА ЛУДОГОРЕЦ“. Презентирането й ще бъде излъчено на живо във Facebook страницата на Лудогорец.
 
Изследването е с обем от 272 стандартни страници. Състои се от три глави – ,,Ретроспекция“, ,,По времето на комунизма“ и ,,В новото време“. Обособени са 10 приложения. Списъкът на цитираната литература се състои от 376 източника. Обект на настоящия труд е футболен клуб ,,Лудогорец“ Разград. Предмет на изследването е неговото историческо развитие. Постигането на изследователската цел и изпълнението на дефинираните задачи е подчинено на основата на изследователската теза, че основаването на футболен клуб ,,Хр. Ботев“ Разград е през 1920-та година на XX век, като праводавник на ФК ,,Лудогорец“.
 
Целта на разработката е да представи славната история на футболния клуб. Авторът, Цветан Димов, се стреми обективно да разкрие историческите събития, чрез подбрани фрагментални моменти. За реализирането на целта са поставени следните задачи:
– проучване на създаването на футболен клуб ,,Христо Ботев“ Разград;
– развитие на футболния клуб след втората световна война;
– информация за клуба в най-новата история.
 
Настоящият труд е предназначен както за аудиторията от разградския регион, така и за футболните среди в национален, балкански и европейски мащаб. Приложен е табличен, снимков и електронен инструментариум.
 
В разработката са проучени моменти от развитието на клуба, като донасянето на първата футболна топка, списък на първия отбор и неговия капитан, ръководители на дружеството, първата официална фланелка, инициативата за създаването на ,,СЕВЕРО-БЪЛГАРСКАТА СПОРТНА ЛИГА“ (СБСЛ), построяването на стадиона и много други любопитни факти.
 
Презентацията ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки. След нея ще има възможност за задаване на въпроси.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе