Ученици от две общински училища на община Лозница получиха таблети

В началото на седмицата в сградата на ЦПЛР-ОДК в присъствието на директорите на СУ „Христо Ботев“ и НУ „Васил Левски“, Кметът на община Лозница г-н Севгин Шукри раздаде 50 таблети на ученици от уязвимите групи на двете общински училища.

Таблетите бяха осигурени по проект „Компенсиращи модели и подкрепа за децата и учениците на гр. Лозница при образователна интеграция и превенция на вторична сегрегация“ по НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ с финансираща организация Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към МОН.

YouTube

Община Лозница е бенефициер по програмата и договорът за финансиране е сключен на 29.09.2021 г.

Раздадените електронни устройства(таблети) са по Дейност 2. Осигуряване на учебни пособия и материали за децата в задължително предучилищно образование и учебни пособия и материали или електронни устройства за дистанционно обучение (таблети) за ученици до VII клас, включени в процеса на образователна десегрегация.

Учениците са подбрани по определени критерии, определени със Заповед на Кмета. Те включват децата и учениците от уязвимите групи, ползващи социални услуги, деца и ученици сираци или полусираци и ученици чиито семейства с ниски доходи(без доходи) и не са в състояние да посрещнат своите жизнени потребности.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе