ОИЦ – Разград направи двадесета обиколка в Лудогорието

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград завърши 20-тата си поредна информационна обиколка в общините от областта. Събитията се проведоха съвместно с представители на Териториалния офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в гр. Разград в периода 7 – 15 октомври.

Срещите се състояха на открито при спазване на въведените противоепидемични мерки.

YouTube

Въпреки лошите метеорологични условия и усложнената епидемиологична обстановка изнесените приемни на ОИЦ – Разград посетиха над 130 представители на широката общественост ‒ местни власти, институции, учебни заведения, читалища, библиотеки, неправителствени организации, фирми, земеделски производители и граждани.

Участниците се запознаха с възможности за кандидатстване с проекти по актуални и предстоящи процедури на европрограмите и други източници за финансиране, както и с възможностите, които ще предоставят програмите през новия програмен период 2021-2027 г.

За безработни или работещи, но търсещи работа по завършената специалност младежи на възраст до 29 години, бе разяснена Програма „Старт на кариерата” на Агенцията по заетостта. По нея може да се кандидатства в централни ведомства и техните териториални поделения в страната, областните и общинските администрации, като крайният срок е 29 октомври т.г.

Други безработни граждани бяха насочени към Бюрата по труда за включване в различни програми и мерки от Националния план за действие по заетостта. За стартиране на собствен бизнес бяха разяснени условията за кандидатстване за микрокредити с финансови инструменти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Представителите на бизнеса се запознаха с актуалната Програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП” на Норвежкия Финансов Механизъм, която е за стартиращи фирми в две фокусни области – „Иновации за зелена индустрия” и „Технологии на благосъстоянието”.

С представители на местните власти бяха коментирани условията за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в сгради”, финансирана от ФМ на Европейското икономическо пространство, чийто краен срок за кандидатсване е 10 ноември 2021 г. Бяха представени и трите мерки: М01, М02, и М02-01 на Проект „Красива България” за 2022 г.

Земеделски стопани се запознаха с различни възможности за разширяване на дейностите си по Програмата за развитие на селските райони. В резюме бяха представени условията на мерки 4.1, 4.2, 6.1 и 6.3. от ПРСР 2014-2020 г.

Земеделски производители на територията на Местните инициативни групи Исперих и Завет – Кубрат изразиха притеснения че по приключили процедури имат одобрени проектни предложения на местно ниво, но подписването на договорите им с ДФ „Земеделие” е забавено, в някои случаи повече от три години.

На срещите бе коментиран новият филм на ОИЦ за успешни европроекти в Лудогорието. Бенефициенти и представители на местните власти, които взеха участие в заснемането му дадоха висока оценка на съдържанието и качеството на крайния продукт.

Посетителите на изнесените приемни получиха рекламно-информационни материали на ОИЦ-Разград, сред които последната брошура „Успешни европроекти в област Разград 2014-2020 г.” и резюмета на актуалните възможности за финансиране на проекти от различни донорски организации.

На срещите експертите от ОИЦ напомняха и за протичащия фотоконкурс „Моята европейска община”.

Целта на конкурса е жителите на общините в oбласт Разград да представят своя поглед и отношение към градската среда, природни, културни и исторически обекти и съпътстващи събития, които са реновирани, възстановени, изградени или проведени със средства от ЕС по различни програми и проекти.

Право на участие имат всички фотографи – професионалисти и любители, без ограничения във възрастта.

Фотографиите трябва да са авторски. Заснетите обекти трябва да се намират на територията на седемте общини от Разградска област, като участниците са разпределени в 3 възрастови групи: до 14 години; 15 – 18 години; над 18 години.

Снимките ще се приемат до 24:00 часá на 7 ноември 2021 г., след което жури ще ги оцени и класира, а призьорите ще бъдат наградени. Най-интересните творби ще бъдат подредени в улична  фотоизложба.

Наградите са фотографски продукти, аксесоари и ваучери за фотографска техника на обща стойност 4000 лева.

Документите за фотоконкурса са достъпни в електронен вид тук.

Попълненият формуляр за участие и снимките трябва да се изпратят в електронен формат на e-mail адрес: [email protected].

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе