ЕНЕРГО-ПРО: Необходими са спешни мерки за навременно компенсиране на мрежовите оператори

За незабавни действия от страна на държавата във връзка с решаването на проблема с нарастващата криза в електроразпределителните дружества ще настоява ЕНЕРГО-ПРО по време на предстоящата среща с министъра на енергетиката в края на тази седмица. В момента ЕРП Север купува технологичните загуби по мрежата на три пъти по-висока цена от определената от КЕВР прогнозна цена. Проблемът е общ за всички оператори на мрежи в сектора. Тази енергия се закупува от борсата в сегмента „Ден напред“ според регулаторните изисквания.

Загубите започнаха през третото тримесечие на тази година и разликата в утвърдените разходи за закупуване на енергия за покриване на загубите по мрежата и реалните разходи за ЕРП Север,  до края на годината  ще бъде над 42 млн. лв. Разликата между утвърдената цена за енергията от 131.21 BGN/MWh и реално търгуваната на борсата е над 350 лева за BGN/MWh. Това ще доведе до големи ликвидни  проблеми за електроразпределителните дружества и необходимост от спешна корекция на мрежовите тарифи. Ако не бъдат компенсирани сега, тези допълнителни разходи ще натоварят сериозно тарифите на всички крайни клиенти, включително домакинствата, в средата на следващата година и ще доведат до значително поскъпване на крайната цена на електроенергията и за битовите потребители.  

YouTube

Междувременно оперативната работа на разпределителното дружество е силно затруднена и от покачващите се цени на всички стоки и услуги в страната, то не е конкурентно на пазара на труда, което в средносрочен и дългосрочен аспект е предпоставка за намалено качество на работата и ще се отрази негативно на всички ползватели на нашите услуги. Поради очертаващата се ликвидна криза в работата на разпределителните дружества, изпълнението на инвестиционните програми също е застрашено, а това от своя страна ще доведе до нарастващи проблеми с доставката и качеството на електроенергията за всички ползватели.

ЕНЕРГО-ПРО е в постоянен диалог с отговорните институции относно възможните спешни мерки за достигане до работещи решения за справяне с кризата. Изходът от ситуацията е в ръцете на отговорните политически и регулаторни институции. Невъзможността да бъде променено законодателството изисква да се търсят различни други възможности, като например компенсации за разходите за закупуване на енергия за покриване на мрежовите загуби, както и навременно коригиране на утвърдените разходи от регулатора още от началото на следващата година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе