Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Районна избирателна комисия – Разград, оповестява предприетите мерки позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски по общини, както следва:

 Община Разград:

YouTube

В изпълнение на Решение № 764-ПВР/НС от 20 октомври 2021 г. на Централната избирателна комисия относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Община Разград е създала организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

датателефон и адрес за връзкачас
от 08.11.2021 г.

до 12.11.2021 г. включително

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 13.11.2021 г.084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 14.11.2021 г.084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

  • в секция специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение или затруднения в придвижването;
  • в избрана от него подходяща секция;
  • с придружител.

Община Завет:

Общинска администрация гр. Завет е създала организация за транспортиране в деня на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Избирателните секции на територията на община Завет, образувани със Заповед № УД-02-09-329 от 16.09.2021 г. на Кмета на Община Завет, се намират на първия етаж (партер) на сградите и има възможност за паркиране на автомобили пред тях.

Осигурен е транспорт за предвижване в изборния ден на хора с увреждане на опорно-дихателния апарат или на зрението.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва:

ДатаТелефон за връзкаЧас
на 13.11.2021 г.08442/ 20 70; 0877 208 481от 9:00 ч. до 16:00 ч
на 14.11.2021 г.08442/ 20 70; 0877 208 481от 8:00 ч. до 16:00 ч.

 или на място: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19 (сградата на общинската администрация) в по – горе посочения времеви график.

 Община Исперих:

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители за Народно събрание на Република България на 14.11.2021 г. в Община Исперих е създадена организация за подпомагане в изборния ден на избирателите с физически и зрителни увреждания.

Нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 14.11.2021 год., както следва:

ДатаТелефон в гр. ИсперихЧас

до 14.11.2021 г. вкл.

08431/46-14
08431/36-48
0884 598414
0884 598440
от 09:00 ч. до 12:00 ч.
от 14:00 ч. до 17:00 ч.

от 07:00 ч. до 19:00 ч.

Заявителите трябва да посочат адреса си, от който да бъдат взети, номерът на секцията, в която ще гласуват и дали се придвижват с инвалидна количка.

Община Кубрат:

В изпълнение на Решение № 764-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Община Кубрат е създала организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се могат да подават заявки на:

ДатаТелефон за връзкаЧас
До 13.11.2021 г.

включително

през работните

дни

0848 7202008:00 ч. – 12:00 ч.

13:00 ч. – 17:00 ч.

На 14.11.2021 г0848 7202007:00 ч. – 19:00 ч.

Или на място: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1, стая 29.

Заявителите трябва да посочат:

– адреса, от който да бъдат взети;

– номера на секцията, в която ще гласуват;

– дали се придвижват с помощни средства.

На територията на Община Кубрат няма избирателни секции, разположени на втори етаж.

В близост до сградите, в които са разположени изборните помещения има достатъчно паркоместа, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

Община Лозница:

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България, както и избори за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин:

Община Лозница – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 11.07.2021 г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.

Община Самуил:

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. в Община Самуил е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва: на тел.: (08477) 20-20, Факс: 084 266 030,  електрона поща:  [email protected]

Заявителите трябва да посочат:

  1. адреса, от който да бъдат взети;
  2. номера на секцията, в която ще гласуват;
  3. дали се придвижват с инвалидна количка.

Няма избирателни секции, разположени на втори етаж.

     Пространствата пред сградите, в които са разположени изборните помещения са достатъчно обширни, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

Община Цар Калоян:

Във връзка с произвеждането на избори за избиране на Президент и вицепрезидент и Народно събрание на 14 ноември 2021г., Община Цар Калоян уведомява, че избирател с увредено зрение или затруднения в придвижването може да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки, както следва:

ДатаТелефон за връзкаЧас
от 08.11.2021 г.

до 12.11.2021 г. включително

08424 23 16от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 13.11.2021 г.08424 23 16от 9:00 ч. до 17:00 ч.
на 14.11.2021 г.08424 23 16от 7:00 ч. до 17:00 ч. непрекъснато

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе