Българите пушат най-много в цяла Европа

През 2019 г. 18,4% от населението на ЕС на възраст 15 и повече години съобщава, че е ежедневно пушачи. По данни на Евростат, 12,6% от населението на ЕС консумира по-малко от 20 цигари на ден, докато 5,9% консумират 20 или повече цигари на ден.

В страните-членки на ЕС страните с най-голям дял на ежедневните пушачи на цигари са България (28,7%), Гърция (23,6%), Латвия (22,1%), Германия (21,9%) и Хърватия (21,8%). За разлика от тях, страните с най-малък дял на ежедневните пушачи са Швеция (6,4%), Финландия (9,9%), Люксембург (10,5%), Португалия (11,5%) и Дания (11,7%).

YouTube

Делът на пушачите, които консумират 20 или повече цигари на ден, варира между 1,0% в Швеция и 12,9% в България. В същото време делът на пушачите, употребили по-малко от 20 цигари, варира между 5,3% в Швеция и 15,8% в България.

През 2019 г. има повече пушачи сред мъжкото население, отколкото женското население: 22,3% от мъжете на възраст 15 и повече години са пушачи ежедневно, в сравнение с 14,8% от жените.

На ниво държава делът на мъжете, които пушат ежедневно, варира от ниски 5,9% в Швеция до високи 37,6% в България. При жените това варира между 6,8% в Швеция и 20,7% в България. Във всички държави-членки на ЕС делът на ежедневните пушачи на цигари е по-висок сред мъжете, отколкото сред жените, с изключение на Швеция и Дания. В Швеция делът на мъжете, които пушат ежедневно, е с 0,9 процентни пункта по-малък от дела на ежедневните пушачи, докато в Дания делът на мъжете пушачи, които пушат ежедневно, е с 0,1 процентни пункта по-малък от дела на ежедневните пушачи.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе