Поредно дарение на ПК „Наркооп“-Кубрат за жители на общината

И през тази година Потребителна кооперация (ПК) „Наркооп” – Кубрат извърши мащабна дарителска дейност на територията на община Кубрат, като част от поредната национална благотворителна кампания „ КООП/COOP – Да изградим по-добър свят СЕГА“.

Целта на тези кампании е не само да се популяризират кооперативните принципи и ценности чрез нагледното им прилагане в живота от българските потребителни кооперации, но и да бъдат оказани съпричастност, внимание и топли грижи към тази част от обществото, която е в неравностойно социално положение и изпитва огромни затруднения, особено в тези предизвикателни времена.

YouTube

Конкретен пример за това е и срещата на председателя на Потребителната кооперация в лудогорския град г-жа Искра Антонова с управителя на Центъра за обществена подкрепа в лудогорския град г-н Кенан Алиев по повод дарение за всички деца и техните семейства, ползващи услугите на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП).

Всички раздадени подаръци за малчуганите са по повод светлите Коледни и Новогодишни празници и във връзка със VI-ата Национална благотворителна кооперативна инициатива „Заедно можем повече“.

По време на срещата Искра Антонова разговаря с всички деца, родители и приятели на кооперацията. Тя отправи топли пожелания за весели и щастливи празници. От своя страна управителят Кенан Алиев също благодари за направения жест към децата, като пожела на дарителите, персонала и децата щастливи и уютни празници.

Даренията са под формата на един тон от различни основни хранителни продукти с марката „КООП“, шоколадови изделия и други сладки. Хранителната помощ бе насочена и към многодетни и социално слаби семейства от общината.

По време на срещата стана ясно, че Потребителната кооперация в Кубрат е отличена с годишната национална награда за социална иновация в подкрепа на социалната икономика. Конкурсът се проведе за седми пореден път, а министър Георги Гьоков отличи лично победителите в категориите „Социални иновации, свързани със заетост“, „Социални иновации, свързани със социално включване“ и „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“.

„За нас това отличие е поредното признание за приноса, който даваме към обществото и което само по себе си показва, че нашите дейности и резултати се ценят високо“, сподели Искра Антонова.
Дейностите, които развива Кооперацията са се превърнали отдавна в устойчив бизнес модел на поведение и работа и са с доказан социален ефект в дългосрочен план за ПК „Наркооп“-Кубрат.
Добавената социална стойност от дейността е несъизмерима с конкретни цифри, но с доказана ефективност от гледна точка на социално-психологическите фактори, въздействащи за повишаване резултатността от цялостната дейност на ПК „Наркооп“– Кубрат. А добавената социална стойност, която кооперацията създава за общността чрез своята работа би могла да се съизмери с авторитета, признанието, уважението и множеството награди и благодарствени писма на различни национални, общински и обществени институции, както и на отделните хора.

„Най- истинският и точен наш компас за добре свършена работа обаче, е в грейналите от радост детски очички, вълнуващите думички, идващи от сърцето, в подадената, разтреперана от умиление, топла старческа десница, в бликналите радостни сълзи, в простичкото но изпълнено със съдържание и сила човешко „благодаря“! В дребничките наглед, жестове на съпричастност и човешка топлота, в провокираното и извършено мъничко Добро не в полза на себе си, а в името на благото на Човека до теб! В кредото,че Добротата и Доброто е това, което може да чуе глухия и да види слепия!“, заяви Искра Антонова.

В далечната 1909 година на 25 януари в тогавашното село Балбунар, днешен Кубрат, е основано първото кооперативно сдружение в Лудогорието, наречено с името „ПЛУГ“. Започнало своя жизнен път като организация за обединяване усилията на хората за съвместни доставки на семена, машини и за взаимно подпомагане с раздаване на кредити, то постепенно набира сили и се разраства.
Днес ПК “НАРКООП“ – Кубрат членува в ЦКС- София, обслужва общо 7 населени места, като пряко стопанисва 21 търговски и промишлени обекти и има над 1000 член-кооператори, като повече от една трета от тях са на възраст до 35 години.

Основните дейности на Кооперацията са: търговия на дребно, производство на хлебни изделия, закуски и сладкарство, взаимо-спомагателна каса и кредитна дейност, развитие на социални и др. Кооперацията работи и извършва не само пряката си производствено-стопанска дейност, но и инвестиционната си политика единствено със собствен капитал, без нито един лев заеми от банки или от други фондове и институции. През 2021 годината са приети нови 71 членове, повечето, от които са в младежка възраст. Спрямо броя на реално живеещото население в района, обслужван от Кооперацията, коефициента на кооперираност е вече над 10%.

„Независимо и въпреки всичките метаморфози на времето и средата Потребителната кооперация в Кубрат е стабилна, развиваща се стопанска структура с осигурена икономическа и финансова независимост, с утвърден висок обществен авторитет не само в региона, но и в страната. Тя постепенно се превърна и утвърди в „Кубратския ни делник“, като нашата кооперация без която не можем и в която всички заедно можем много повече!“, заяви в заключение председателят на кооперацията Искра Антонова.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе