Създават Министерството на електронното управление

Правителството одобри проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление.

Предложеният проект е свързан с Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България от 13.12.2021 г. (обн. ДВ брой 106 / 2021 г.), с което се създава Министерство на електронното управление.

YouTube

С Устройствения правилник на Министерството на електронното управление се определят правомощията на министъра на електронното управление, организацията, дейността, функциите и числеността на персонала на Министерството на електронното управление и на неговите организационни структури и административни звена. Устройственият правилник отразява действащата нормативна рамка преди закриване на Държавна агенция „Електронно управление“, предвидено в Закона за изменение и допълнение на Закона за електронно управление, одобрен с Решение № 26 на Министерския съвет от 25 януари 2022 г. Чрез Постановлението се създават базовите условия за изграждането на необходимата администрация, подпомагаща дейността на министъра на електронното управление и подкрепяща го при реализирането на политики в областта на електронното управление. Ще се осигурят първоначално необходимите ресурси – материални, човешки и технически, организационни – за постигането на заложените цели и приоритети в областта на развитието на електронното управление.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе