Важна информация за гражданите, на които им предстои да гласуват

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-РАЗГРАД ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на частичните избори за  КМЕТ  на 27.02.2022г.

Служителите от сектора ще работят на :

YouTube

  • 02.2022 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч.
  • 02.2022 г. от 08.30 ч. до 19.30 ч.

В седмицата преди 27.02.2022г., когато ще се произвеждат частичните избори за  КМЕТ , е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или  личен/зелен паспорт ), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

В сектор „Българси документи за самоличност“ при ОДМВР-РАЗГРАД  е създадена следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването и или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт ) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25.02.2022г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоворение, с което да гласуват.

  За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Разград или в сектор БДС при Районно Управление -Исперих за дните от 02.2022г. до 26.02.2022 г. от 08.30ч. до 17.00ч. и на 27.02.2022г. от 08.30ч. до 19.00ч.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас на частичните избори за КМЕТ,  се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО  СЕ  ИЗДАВА  ЗА  ДА  ПОСЛУЖИ  САМО  ПРЕД СЕКЦИОННАТА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ  И  Е  ВАЛИДНО  ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН   27.  02.  2022 Г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе