Продължават компенсациите за заради цените на природния газ

Битовите потребители и потребителите на топлофикационните дружества, които използват природен газ като основно гориво и имат издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия с преобладаващ топлинен товар за битови нужди, ще бъдат компенсирани заради растящите цени на синьото гориво и за месеците февруари и март. Това реши правителството на днешното си заседание, одобрявайки продължение на програмата за компенсиране на тези клиенти, приета на 25 януари 2022 г. Компенсациите за тях са изчислени като 50% от разликата между цената на обществен доставчик, одобрена от КЕВР за съответния месец и прогнозната цена за първото тримесечие на 2022 г., съгласно Решение на КЕВР № Ц- 26 от 1 юли 2021 г. В сумите не е включен ДДС. При този механизъм размерът на компенсацията е 30,54 лв./MWh за м. февруари 2022 г. и индикативно 29,58 лв./MWh за м. март 2022 г. Предвиденият бюджет за изпълнение на програмата е 83 млн. лева. Компенсациите ще бъдат изплатени до 30 април 2022 г.

Плащането на средствата по Програмата се извършва по Споразумение между Министерството на енергетиката (МЕ) и фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС). Съгласно подписаното споразумение Министерството на енергетиката ще уведомява фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за размера на полагащата се компенсация като ФСЕС ще извърши плащането на посочената сума в 3-дневен срок от получаването на уведомлението. Средствата се превеждат по парична сметка, посочена от съответния заявител на компенсацията. Изпълнението на програмата ще подпомогне битовите клиенти на природен газ за справяне с последиците от ръста на цените на природния газ. Компенсирането на топлофикационните дружества ще окаже положително влияние върху всички потребители, като допълнително улесни изпълнението на лицензионните им дейности по производство и пренос на топлинна енергия.

YouTube

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе