Сектор БДС ще издава удостоверения за гласуване в частични избори за кмет на граждани без валидни документи

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-РАЗГРАД ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на частичните избори за  КМЕТ  на 06.03.2022г.

Служителите от сектора ще работят на :

YouTube

  • 03.2022 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч.
  • 03.2022 г. от 08.30 ч. до 19.30 ч.

 В сектор „Българси документи за самоличност“ при ОДМВР-РАЗГРАД  е създадена следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването и или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт ) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 04.03.2022г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоворение, с което да гласуват.

 За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Разград.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас на частичните избори за КМЕТ,  се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО  СЕ  ИЗДАВА,  ЗА  ДА  ПОСЛУЖИ  САМО  ПРЕД СЕКЦИОННАТА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ  И  Е  ВАЛИДНО  ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН   06.  03.  2022 Г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе