С евросередства млад фермер разширява зеленчуковото си стопанство

Ерай Ахмед от село Брестовене, община Завет изпълнява проект, подкрепен чрез подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съобщават от областния информационен център в Разград.

Проектните дейности предвиждат увеличаване площта на отглежданите зеленчукови култури. За целта ще се закупят 10 дка земеделска земя, а над 53 дка ще бъдат наети. Ще се закупят още помпа за напояване и гръбна пръскачка.

Бенефициентът ще премине обучение за придобиване на професионални умения и компетентности и ще завърши курс, включващ обучение по основни проблеми относно опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор.

Поради разширяване на дейностите в стопанството ще бъде разкрито и едно работно място.

Общата стойност на проекта е в размер на 48 895 лева, които са изцяло безвъзмездни за бенефициента.

Дейностите ще приключат около средата на месец юли 2025 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе